Svensk Spoltjänst AB

Underhållsspolning

Underhållsspolning av avlopp

Behöver du underhållspolning? När det uppstår bekymmer i fastigheters avloppssystem beror det sällan på att stammarna är utslitna, problemen beror oftast på bristande underhåll. Idag använder vi inte den vattenmängd som avloppssystemet en dag byggdes för. Vi har snålspolande munstycke i dusch, kök samt snålspolande toaletter. Detta och lite annorlunda matvanor gör att rören slammar igen fortare än för 20 år sedan. Igenslammade avloppsstammar leder förr eller senare till stopp med besvärliga och kostsamma vattenskador som följd och försäkringspremier som rusar i höjden. Genom att regelbundet underhållsspola och genomföra avloppsrensning i fastighetens stammar minskar riskerna för problem och obehag för de boende samt att ni slipper panikringa till en avloppsjour.

Så underhållsspolar vi ditt avlopp

Vi spolar ditt avlopp i olika etapper, kanske har du stopp i golvbrunnen. Först Högtrycksspolas stammarna från källare upp till avluftningen varpå man går in i samtliga badrum/wc och kök m.m. därefter avslutar vi med bottenledningen för att förhindra stopp efter våra spolningar. Nyckelhantering och avisering sköter vi på Spoltjänst om så önskas. Efter att vi har utfört underhållsspolning av en fastighet redovisar vi vad vi gjort och var vi varit samt vilka eventuella problem som uppstått.

Underhållsspolning

Regelbunden underhållsspolning

I en fastighet finns det avlopp och avloppsystem för att avleda och ta hand om avloppsvatten. Avloppssystemet i en fastighet kallas för stammar. Stammarna har en begränsad livslängd och att fastigheten någon gång behöver genomgå ett stambyte eller relining är ett faktum. Med regelbunden stamspolning förlänger du livslängden på avloppsstammarna och kan förebygga dyra avloppsstopp. Orsaken till att avloppsvatten rinner undan långsamt eller inte alls beror vanligtvis på beläggningar inne i rören. Det kan även vara ett främmande föremål som fastnat i avloppet och orsakar stoppet. Långsam avrinning och delvis igensatta rör behöver inte betyda att avloppsstammarna i fastigheten behöver bytas. Med regelbunden stamspolning förlänger ni livslängden på stammarna och förhindrar att rören sätts igen helt och i värsta fall orsakar översvämning som leder till kostsamma fuktskador.

Hur ofta stammarna behöver spolas beror på ålder, skick på rören, hur avloppen används och hur rören underhållningen varit. Bostadsrättsföreningar och flerfamiljshus bör stamspola vart tredje till femte år.
Om det även bubblar, kluckar och luktar illa från avloppet trots att vattenlåset är rensat, är det antagligen dags för en stamspolning.

Följ oss gärna på sociala medier eller kontakta oss här!