Underhållsspolning

Underhållsspolning av avlopp

När det uppstår bekymmer i fastigheters avloppssystem beror det sällan på att stammarna är utslitna, problemen beror oftast på bristande underhåll. Idag använder vi inte den vattenmängd som avloppssystemet en dag byggdes för. Vi har snålspolande munstycke i dusch, kök samt snålspolande toaletter. Detta och lite annorlunda matvanor gör att rören slammar igen fortare än för. 20 år sedan. Igenslammade avloppsstammar leder förr eller senare till stopp med besvärliga och kostsamma vattenskador som följd och försäkringspremier som rusar i höjden. Genom att regelbundet underhållsspola fastighetens avloppsstammar minskar riskerna för problem och obehag för de boende samt att ni slipper panikringa till en avloppsjour.

Spoltjänst i Stockholm

Så underhållsspolar vi ditt avlopp

Vi spolar ditt avlopp i olika etapper, kanske har du stopp i golvbrunnen. Först Högtrycksspolas stammarna från källare upp till avluftningen varpå man går in i samtliga badrum/wc och kök m.m. därefter avslutar vi med bottenledningen för att förhindra stopp efter våra spolningar. Nyckelhantering och avisering sköter vi på Spoltjänst om så önskas. Efter att vi har utfört underhållsspolning av en fastighet redovisar vi vad vi gjort och var vi varit samt vilka eventuella problem som uppstått.