Klottersanering

Klottersanering i hela storstockholm

Vi håller Stockholms gator rena från klotter och kan oftast få bort allt klotter inom 24 timmar från att vi mottagit uppdraget från dig.

Vi kan förse dig med effektiv klottersanering i Stockholm på flera olika sätt och vis. Dels är vår klottersanering effektiv på så sätt att den inte lämnar några spår efter sig. Med detta menar vi att det inte kommer att finnas kvar några som helst skuggor eller rester efter att vi utfört en sanering.

Om det är akut ber vi dig att ringa 08-508 65 508 så rycker vi ut omgående.

Klottersanering