Spoltjänst AB – Underhållsspolning i Bromma

Spoltjänst AB – Din Partner för underhållsspolning i Bromma

När avloppssystemet i din fastighet börjar visa tecken på trötthet, är det sällan en indikation på att stammarna är utslitna. Oftare handlar det om bristande underhåll, något som kan leda till allvarliga och kostsamma problem i framtiden. Hos Spoltjänst AB förstår vi vikten av förebyggande arbete och erbjuder professionell underhållsspolning i Bromma och omnejd.

I dagens samhälle, där vi använder oss av snålspolande munstycken och toaletter samt har förändrade matvanor, slammar avloppsrören igen snabbare än vad de gjorde för bara 20 år sedan. Detta kan leda till igenslammade avloppsstammar, vilket i sin tur kan resultera i stopp och därmed skapa besvärliga och kostsamma vattenskador. Genom att regelbundet underhållsspola och genomföra avloppsrensning minskar du riskerna för dessa problem och skapar en tryggare boendemiljö.

Så underhållsspolar vi ditt avlopp

Vi spolar ditt avlopp i olika etapper, kanske har du stopp i golvbrunnen. Först Högtrycksspolas stammarna från källare upp till avluftningen varpå man går in i samtliga badrum/wc och kök m.m. därefter avslutar vi med bottenledningen för att förhindra stopp efter våra spolningar. Nyckelhantering och avisering sköter vi på Spoltjänst om så önskas. Efter att vi har utfört underhållsspolning av en fastighet redovisar vi vad vi gjort och var vi varit samt vilka eventuella problem som uppstått.

Underhållsspolning

Så går underhållsspolningen till med Spoltjänst AB

Vår process är noggrann och genomtänkt för att säkerställa bästa möjliga resultat. Vi inleder med att högtrycksspolning av stammarna, från källare upp till avluftningen. Därefter går vi igenom samtliga badrum, WC och kök, och avslutar med bottenledningen för att förhindra eventuella stopp efter våra spolningar. Vi på Spoltjänst AB tar hand om nyckelhantering och avisering om så önskas, och efter genomförd underhållsspolning redovisar vi alltid vad vi gjort och var vi varit, samt eventuella problem som uppstått.

Begär din offert idag

Vi erbjuder konkurrenskraftiga priser och skräddarsydda lösningar för just din fastighets behov. Få ditt kostnadsförslag och upptäck fördelarna med regelbunden underhållsspolning.

Varför välja regelbunden underhållsspolning?

Att regelbundet spola stammarna i en fastighet är inte bara en god investering för att förlänga rörens livslängd, utan det är även en försäkring mot framtida problem och oväntade utgifter. Bostadsrättsföreningar och flerfamiljshus rekommenderas att genomföra stamspolning vart tredje till femte år, beroende på rörens ålder, skick och användning. Om du upplever att avloppsvattnet rinner undan långsamt, eller om det bubblar och luktar illa från avloppet trots att vattenlåset är rensat, är det troligtvis dags för en stamspolning.

Kontakta oss eller följ oss på sociala medier

Vi på Spoltjänst AB är här för att säkerställa att ditt avloppssystem fungerar felfritt. Kontakta oss för mer information eller följ oss på sociala medier för att hålla dig uppdaterad om våra tjänster och erbjudanden. Vi ser fram emot att hjälpa dig att skapa en problemfri vardag!