Stopp i Avlopp Stockholm

Har ni drabbats av stopp i avlopp och bor i Stockholm?

Spoltjänst arbetar i hela Stockholm och åtgärdar stopp i avlopp som sker i er fastighet. I Stockholm arbetar vi för både företag och privatpersoner som behöver all slags hjälp med rör. Att få stopp i avlopp kan skada er bostad och hela fastigheten. Om det händer så är det bara att ringa oss, så kommer vi ut och åtgärdar ert stopp i avloppet så att ni får den hjälp som ni behöver.

Är det bråttom så erbjuder vi även rörjour i Stockholm!

Vad händer vid stopp i avlopp?

När vi använder kök, badrum och toaletter är det lätt att det följer med fett, hårrester, skräp och annat som absolut inte ska finnas i våra rör. Vi använder mer fett än någonsin förut och fett i rör drar till sig annat skräp som följer med i avloppsvattnet. När det händer så bildar fettet, smutsen eller hårresterna en boll av orenhet. Om bollen blir för stor kan det stoppa allt som ska rinna ner i avloppet.

Få hjälp i Stockholm

Spoltjänst har mer än 30 års erfarenhet av att åtgärda stopp i avlopp. Vi har modern utrustning och fordon som krävs för att åtgärda alla slags stopp i avlopp. En första åtgärd är att få bort det som åstadkommer stoppet, Dessutom kan vi gå ner med en kamera som tar bilder och filmer och undersöker vad det är som har bildat stoppet i avloppet. När vi har hittat det, spolar vi sedan rören helt rena med hett vatten. Skulle det visa sig att era rör behöver mer långsiktig hjälp så kan vi efter att ha gått ner med kameran, visa er hur det ser ut nere i rören och sedan erbjuda offert kostnadsfritt med vad ni behöver mer långsiktigt och vi erbjuder alla slags tjänster som rörmokare i Stockholm.

Den billigaste åtgärd som åtgärdar stopp i avlopp är en avloppsrensning och avloppsspolning. Är det så att ni har äldre rör i fastigheten så kan en relining krävas. Det innebär kort sammanfattat att vi sprutar ner plast i rören. Sedan härdar vi plasten så att den lägger sig som en skyddande hinna innanför rören. Men riktigt gamla rör kan behöva bytas ut. Det innebär i så fall att man river ut allt i kök, badrum och toaletter och byter ut alla rör. Sedan lägger man på nytt inredningsmaterial och inreder kök, badrum och toaletter.

Stopp i avlopp stockholm

Hjälp för BRF

Stopp i avlopp i bostadsrättsföreningar kan verkligen ställa till det. Om det händer i en bostad, drabbas även grannarnas bostäder i ett flerfamiljshus. Och är stoppet alltför stort, kan det åstadkomma översvämningar som drabbar inte bara den bostad där stoppet och översvämningen äger rum, även andra bostäder kan skadas. Därför är det mycket viktigt att genast åtgärda stopp i avlopp i BRF:er. Spoltjänst erbjuder jour som rörmokare i Stockholm och kan komma ut så snart ett stopp i avlopp sker i någon av era fastigheter. Vi har konkurrenskraftiga priser på vår jour. Och eftersom stopp i avlopp sällan sker under kontorstid, utan händer precis när som helst är det viktigt att få hjälp precis när det har hänt, så att vi kan minimera skadorna. Om något händer i er BRF så kommer vi ut och åtgärdar skadan. Kontakta oss på Spoltjänst, så kan vi berätta mer om hur vi kan hjälpa er som drabbats av stopp i avlopp i Stockholm!

Så underhållsspolar vi ditt avlopp

Vi spolar ditt avlopp i olika etapper, kanske har du stopp i golvbrunnen. Först Högtrycksspolas stammarna från källare upp till avluftningen varpå man går in i samtliga badrum/wc och kök m.m. därefter avslutar vi med bottenledningen för att förhindra stopp efter våra spolningar. Nyckelhantering och avisering sköter vi på Spoltjänst om så önskas. Efter att vi har utfört underhållsspolning av en fastighet redovisar vi vad vi gjort och var vi varit samt vilka eventuella problem som uppstått.