Stopp i avloppet

Det finns få saker som upprör människor lika mycket som när de får stopp i avloppet. Irritationen och frustrationen som uppstår när vattnet i diskhon, duschen eller toaletten vägrar rinna undan vet inga gränser. Som tur är finns företag som arbetar med att lösa stopp i avloppet. Som tur är finns Spoltjänst!

Spoltjänst – Vi hjälper dig med stopp i avloppet!

Stopp i avloppet

Stopp i avloppet

Det finns flera olika anledningar till varför man får stopp i avloppet. Ofta kan det förstås ha att göra med att det lagras fett och oljor från matlagningen i rören. Något som till slut kan orsaka stopp. I andra fall kan stoppet i avloppet bero på lägre vattentemperatur och/eller minskat vattenflöde. Vad som däremot är ovanligt är att stoppen beror på att själva rören är
utslitna. Därför bör man alltid, då man får stopp i avloppet, kontakta ett företag vars expertis är just avloppsrensning. Ett företag som Spoltjänst, helt enkelt!
Hos Spoltjänst arbetar bransch-experter med över tre decenniers erfarenhet av att fixa stopp i avlopp. Vi har mött alla tänkbara problem som man kan få i avlopp och vet därför vad
som krävs för att lösa dem. Dessutom erbjuder vi också hjälp med att förebygga stopp i avloppet. Detta genom att vi regelbundet underhåller och spolar rören.

Behöver du hjälp med stopp i avloppet? Kontakta oss på Spoltjänst så hjälper vi dig! Du når
oss på telefonnummer 08-508 65 508.

Våra tjänster

Stopp i avloppet kan bero på många olika orsaker, och därför finns det många olika metoder för att lösa problemet. För oss på Spoltjänst är det viktigt att kunna erbjuda kunderna helhetslösningar för alla behov. Nedan listas de tjänster som vi erbjuder för de som har fått stopp i avloppet.

Avloppsjour (24/7)

Man vet aldrig när olyckan är framme. Stopp i avloppet kan uppstå när som helst, och det
kommer naturligtvis alltid olägligt. Inte nog med att stopp i avloppet är irriterande. Det kan
också vara mycket skadligt för hela rörsystemet om det inte behandlas på korrekt sätt och
inom kort. Skadorna kan i sin tur kosta fastighetsägaren mycket pengar, och därför är det
viktigt att åtgärda så snart som möjligt.

Eftersom stopp i avloppet inte tar hänsyn till våra arbetstider så vill vi finnas tillgängliga när
helst det uppstår. Vi erbjuder därför avloppsjour 24 timmar om dygnet till alla. Detta gäller
alla dagar, utan undantag, hela året om. Vi utför dessutom alla olika typer av akuta
spolnings-tjänster. Det kan vara allt ifrån låga vattentryck till högtrycksspolning, detsamma
gäller variation av temperaturer. När vi blir kontaktade för rörjour tar vi med oss utrustning
som gör att vi även kan utföra rörinspektion om det behövs. Du finner mer om våra tjänster
inom rörinspektion längre ner.
Behöver du hjälp med stopp i avloppet med väldigt kort varsel? Kontakta oss på Spoltjänst
på telefonnummer 08-508 65 508 så hjälper vi dig – oavsett vilken dag på året det är och
vilken tid det är på dygnet!

Rörinspektion

Som sagt, stopp i avloppen kan ha många olika orsaker. För att säkerställa just vilket av alla
potentiella problem till stoppet det är fråga om utför vi rörinspektioner. Dessa innebär att vi,
med hjälp av en kamera, går in och undersöker just vad som satt stopp i avloppet. Det går
att inspektera alla olika typer av rör med hjälp av den här metoden. Avloppsrör, brunnar,
dagvattenledningar, rörstammar eller dräneringsrör – Ja, vad det än kan handla om för slags
stopp i avloppet.

Rörinspektion för alla med stopp i avloppet

Vi utför rörinspektioner för alla typer av kunder. Ofta handlar uppdragen vi får om att inspektera rören i större byggnader. Det kan exempelvis handla om bostadsrätts- och hyresrättsföreningar, hotell, kontorskomplex eller skolor. I andra fall arbetar vi med privatpersoner som fått stopp i avloppet i sin villa eller i sitt lantställe. Oavsett vem du är så
hjälper vi dig med rörinspektion då du har fått stopp i avloppet.

...och för olika syften

Det finns flera anledningar till varför man kan behöva titta till sina rör. I vissa fall kan det förstås handla om att lokalisera varför det har blivit stopp i avloppet. I andra fall kan det
handla om att bilda sig en uppfattning om rörens nuvarande skick. Kanske planerar man att sälja bostaden och vill få en överblick. Kanske sker rörinspektionen i syfte att ge relevant
information inför renoverings- och/eller grävarbete. Då vi utläst skicket på rören ger vi förslag till kunden angående vad som bör göras.

Vad vi hittar vid rörinspektioner

Det korta svaret är: Allt möjligt. Vanligtvis handlar det om sprickor eller att något föremål har gjort att det har blivit stopp i avloppet. Det förekommer också att stoppet beror på att rötter har tagit sig in i rören. I andra fall kan det handla om betydligt märkligare saker vi hittar.

Har du stopp i rören eller har du bara en känsla av att en rörinspektion skulle vara på sin plats? Kontakta Spoltjänst på telefonnummer 08-508 65 508. Vi berättar mer om hur vi
arbetar med den här typen av tjänster, och vad vi kan göra för dig!

Hetvattenspolning

Så småningom blir det stopp i alla avlopp. Detta är ett ofrånkomligt faktum. När vi på Spoltjänst löser problem med stopp i avlopp tillämpar vi olika tekniker beroende på orsak. En
av dessa tekniker är hetvattenspolning. Vatten med hög temperatur spolas ner i rören för att rensa bort det som sätter stopp i avloppet. Ofta handlar det om avlagringar som uppstått,
och andra gånger kan det vara föremål av olika slag som fastnat.

Olika projekt, olika kunder

Hetvattenspolning kan vara mycket effektivt när man ska åtgärda stopp i avloppet i köket.
Det är inte ovanligt att restauranger kontaktar oss på Spoltjänst för den här typen av
tjänster. Fett, matrester och annan oönskad smuts tenderar att ställa till det i rören i
restaurangmiljöer. Det är inte heller ovanligt att det uppstår stopp i avloppet i
industrimiljöer. Även här kan hetvattenspolning vara en mycket effektiv metod. Det heta
vattnet gör så att beläggningarna som sätter stopp i avloppet smälter och sköljs undan.
Eftersom hetvattenspolning kan behövas i många olika sammanhang utför vi självklart den
här typen av tjänster för alla. Oavsett om du representerar ett företag eller om du vill ha
hjälp av Spoltjänst som privatperson är du varmt (!) välkommen.

När är det dags för hetvattenspolning?

Ett av de allra vanligaste symtomen när man har fått stopp i avloppet är förstås dålig
avrinning. Detta är något alla upplevt i köket. Man spolar, tittar ner i vattnet och väntar på
att det ska sköljas ner i vasken, men inget händer. Om något händer så sker det i alla fall
väldigt långsamt. Ett annat vanligt tecken är att avloppet ger ifrån sig ett kluckande ljud då
man spolar vatten. Ofta kan beläggningarna som satt stopp i avloppet växa sig större i rören,
och då är det viktigt att få bort dem så snart som möjligt. Här är hetvattenspolning en
utmärkt metod.

I förebyggande syfte

Även om man inte har märkt av något av ovanstående symtom så är det viktigt att förebygga
att stopp i avloppet uppstår. För att inte riskera att rörsystemet skadas bör man regelbundet
försöka skölja igenom det. Det kan både spara mycket pengar i plånboken, och minska risken för översvämningar!

Hetta för kyla

Sist men inte minst ska nämnas att man också kan använda hetvattenspolning för upptining.
Vintern i Norden kan vara hård, särskilt vid de nordligaste breddgraderna. Under denna
period tenderar vattenledningar att frysa, och hindrar därför vattenflödet. I dessa fall är
hetvattenspolning en effektiv metod!

Vill du veta mer om våra tjänster inom hetvattenspolning? Ring oss på telefonnummer 08-
508 65 508!

Rotskärning

Att rötter från buskar och träd tränger ner och sätter stopp i avlopp och rör är inget annat än en klassiker. En klassiker vi naturligtvis hade kunnat klara oss utan. Den här typen av stopp i
avloppet kan åsamka stor skada på hela rörsystemet. Därför är det av största vikt att man avlägsnar dem så snart man kan. På Spoltjänst tar vi ofta hand om rötter som slagit rot (!) i
rören, och vi gör det genom så kallad rotskärning. I många fall kan det som satt stopp i avloppet ordnas genom att sköljas bort med hett vatten och hårda strålar. I andra fall behövs tuffare tag. Rotskärning handlar om att vi går in i röret och fräser eller skär bort de oönskade rötterna. Vi monterar ett munstycke längst fram på en slang. Munstycket roterar sedan med hög hastighet för att få bort det som satt stopp i avloppet. 

 

Har rötter slagit rot i dina rör? Kontakta oss på Spoltjänst så kommer vi och åtgärdar problemen. Du når oss på telefonnummer 08-508 65 508.

Stamspolning

Ibland kan stammarna i ett större bygge behöva genomgå en ordentlig genomspolning, och det är just vad denna tjänst syftar till. När vi genomför stamspolning i en fastighet består
ofta arbetet av ett antal olika delar. Högtrycksspolning är den gemensamma nämnaren för dessa åtgärder för att få bort stopp i avloppet. Vi spolar hett vatten genom köks- /combistammar i källaren och ut till samlingsledningen. Vi spolar också samlingsledning, sidodragning från kök till stam och från badrum till stam. Stamspolning sker vanligen med 5 till 15 års mellanrum. Intervallet beror på i vilket skick stammarna i den specifika fastigheten befinner sig. Misstänker du att din fastighet har ådragit sig diverse stopp i avloppen? Tror du att en stamspolning skulle göra susen för stammarna? Kontakta oss på Spoltjänst redan idag så ger vi dig en kostnadsfri offert på arbetet!

Du når oss på telefonnummer 08-508 65 508.

Högtrycksspolning

Högtrycksspolning är en metod som gör vad namnet utlovar. Det handlar om att spola vatten med högt tryck genom rören så att stoppen i avloppen avlägsnas. Ett vanligt missförstånd angående den här åtgärden är att det måste ha uppstått ett stopp i avloppet för att det ska vara verkningsfullt. Så är inte fallet. Högtrycksspolning syftar också till att förebygga att just stopp i avloppet uppkommer. Denna teknik går att använda mot stopp i såväl stora som små rör.

Underhållsspolning

Ibland dras fel slutsatser av avloppsbekymmer. För ett otränat öga kan stopp i avloppet i en större fastighet lätt tas för slitna stammar. Men så behöver det inte nödvändigtvis vara. Ofta
har det istället att göra med bristfälligt underhåll av stammarna. Faktum är att människors levnadsstandard ofta spelar in då stopp i avloppet sker i lägenhetshus. Då man, förr i världen, kunde använda (eller slösa) betydligt mer vatten är man idag mer restriktiv. Duschmunstycken som medvetet syftar till att spola mindre vatten. Mer försiktighet när kommer till vattenanvändande i köket. Och dessutom helt andra matvanor idag än vad man hade för exempelvis 50–60 år sedan. Avloppen byggdes utifrån dåtidsmänniskan, men används idag av en betydligt mer vatten medveten generation. Detta gör således att mindre vatten än nödvändigt spolas genom rören. Något som i sin tur kan orsaka svåra stopp i avloppen.

Vad vi på Spoltjänst erbjuder till de som fått stopp i avloppet

För att vara ett av branschens mest pålitliga företag behöver man kunna leverera på olika plan. Det är därför viktigt för oss på Spoltjänst att erbjuda tjänster som håller genomgående
hög kvalitet. Vi erbjuder:

Erfarenhet och referenser

Spoltjänst är ett av de mest välrenommerade och erfarna företagen i branschen. Våra proffs har fixat stopp i avloppet för privatpersoner och företag i 30 års tid. Och under dessa år har vi lyckats samla på oss en lång rad goda referenser. Vi har bland annat arbetat med City Rör, Tibbelin & Parner, NCC, SARAB och Skanska.

Professionalism och utrustning

På Spoltjänst tummar vi aldrig på kvaliteten. Vi går alltid in i arbetet till 100%, med största
möjliga fokus och med den bästa uturustningen. Detta gäller oavsett om vi arbetar med ett litet uppdrag på ett fritidshus eller fixar stoppen i avloppen i en betydligt större fastighet. Det är därför vi alltid kan garantera bästa resultat till alla kunder.

Klimatsmart och kemikaliefritt

Vi undviker i så stor utsträckning som möjligt att använda oss av kemikalier när vi rensar stopp i avlopp. Om arbetet kan utföras med goda resultat utan att äventyra miljön så väljer vi den klimatsmarta metoden.

 

stopp i avloppet Täby

avlopp

Akut avloppshjälp

Ibland knackar olyckan på under en tid på dygnet då en vanlig arbetsdag är slut. Eftersom vi inte vill att någon ska behöva dras med stopp i avloppet oavsett tid på dygnet erbjuder vi avloppsjour. Det innebär att man kan ringa oss när som helst, så kommer vi som ett skott och fixar stoppet i avloppet! Har du några ytterligare funderingar om hur vi på Spoltjänst arbetar, eller kring de tjänster vi erbjuder? Har du frågor som rör stopp i avloppet i största allmänhet och behöver konsultation? Oavsett vilka frågor du söker svar på gällande olika typer av stopp i avlopp kan
vi garantera att vi har svaren.


Ring oss på telefonnummer 08-508 65 508 och berätta vad just du behöver hjälp med!

Stopp i avloppet: Att tänka på

Alla människor drabbas av stopp i avloppet med jämna mellanrum. Det är bara en tidsfråga innan matfett i vasken eller hår i duschavloppet orsakar stopp. Vad som är viktigt när något sådant inträffar är förstås att få bort stoppet. Det finns flera olika sätt att lösa detta. Ett av dem är naturligtvis att kontakta en proffs-firma. Huskurer kan vara ett annat sätt, för den som inte drabbats av särskilt svåra stopp.

Om vattnet inte rinner undan i ditt avlopp är det viktigt att du inte låter stoppet i avloppet bli värre. Det finns en rad beprövade metoder som du kan testa, men akta dig för att gå i fällan. Om man googlar efter metoder för att lösa sitt stopp i avloppet kan väldigt underliga förslag dyka upp på skärmen. Så, för säkerhets skull skulle vi vilja poängtera vilka huskurs-metoder som ni inte bör tillämpa:

1) Se till att de medel du använder dig av för att rengöra avloppet är OK ur både miljösynpunkt och för ditt porslins skull. Många människor nyttjar väldigt starka, och ibland till och med frätande, medel för att göra rent. Detta är en dum idé eftersom medlet kan vara svårt att till fullo få bort när vattnet ska renas. Om du använder alltför starka medel på porslin, såsom toalett, kan porslinet dessutom skadas.

2) Vaskrensare kan fungera väldigt bra, men var försiktig! Allt för tuffa tag kan skada porslinet när du exempelvis gör rent toaletten. Det är onödigt att riskera stora skador för att man har varit slarvig med vaskrensare vid stopp i avlopp.

Stopp i avloppet: Handfat och vattenlås

Hur ofta ser du över skicket på ditt handfat? Handfatet i badrummet är en av de avlopp i hemmet som ofta drabbas av stopp. För att förstå hur dessa problem kan lösas är det viktigt att greppa hur konstruktionen ser ut. Man ska komma ihåg att nästan alla handfat har ett så kallat vattenlås. Vattenlåsets bula, som de flesta säkert har sett sitter under handfatet, syftar till att mota bort fukt från avloppet. På grund av vattenlåsets smala natur uppstår ofta stopp i avloppet i just den här delen av handfatet. Därför är sannolikt den bästa metoden för rengöring av handfat att just rikta in sig på vattenlåset.

Skruva av det och töm det på dess inte särskilt charmiga innehåll. Om du märker att du får återkommande stopp i avloppet kan det vara en god idé att regelbundet spola rent vattenlåset. Ett bra tips när du fått stopp i avloppet och ska skruva av vattenlåset är att ställa en hink under. Hinken fångar upp både smutsigt vatten och det som hindrar vattnet från att åka undan.

Om emellertid detta heller inte hjälper rekommenderar vi att du skaffar hjälp av ett proffs. Det mesta pekar nämligen åt att problemet sitter längre in än i avloppsmynningen. Hos oss på Spoltjänst hittar du ett stort mått expertis inom stopp i avlopp. Vårt team av spolexperter hjälper varje år mängder av människor som vars avlopp vägrar släppa igenom vatten. Kontakta oss och berätta om hur ditt stopp i avloppet ter sig. Vi återkommer alltid med gratis offert på arbetet.
stort mått expertis inom stopp i avlopp. Vårt team av spolexperter hjälper varje år mängder av människor som vars avlopp vägrar släppa igenom vatten. Kontakta oss och berätta om hur ditt stopp i avloppet ter sig. Vi återkommer alltid med gratis offert på arbetet.

Hur du kan lösa ditt stopp i avloppet själv #1

Många vänder sig till oss för att fråga hur man, då man drabbats av stopp i avloppet, kan lösa problemet själv. För att besvara frågan för allmän beskådan tänkte vi svara genom detta inlägg. Det finns flera olika metoder för att lösa problem med avloppet. En beprövad husmorskur är att använda bikarbonat och ättika. Om du har stopp i avloppet och ska testa denna metod, följ då följande mönster:

Börja med att tömma ut det vatten som på grund av stoppet inte kan rinna ut. Detta möjliggör för dig att komma åt bättre för resten av arbetet, och det är viktigt att du kan. Nästa steg är att tillsätta bikarbonat och salt direkt ner i avloppet. Du kan hitta bikarbonat i målarbutiker alternativt på en helt vanlig livsmedelsbutik. Nästa steg kan se betydligt läskigare ut än vad det i själva verket är. Du ska nu hälla ättika i avloppet. När ättikan berör bikarbonat och salt kommer det att börja bubbla. Detta är förstås helt ofarligt, både för dig själv och för ditt avlopp. Det enda som det är farligt för är för vad det nu är som satt stopp i avloppet. När du tillsatt ättikan låter du processen som sker i avloppet pågå ett tag.

Nästa steg i huskuren mot stopp i avloppet är att använda det mest klassiska hjälpmedlet: Varmvatten. Häll på en rejäl skur med varmvatten och lägg märke till att bubblandet fortsätter. Förhoppningsvis har ditt avlopp blivit fritt från stopp och du kan duscha, gå på toaletten eller använda diskhon bäst du vill. Om problemet kvarstår efter att du har prövat metoden kan det vara lägligt att kontakta oss på Spoltjänst. Vi ser till att det som slagit sig till ro och satt stopp i avloppet avlägsnas.

Hur du kan lösa ditt stopp i avloppet själv #2

Det finns mängder av texter som handlar om självhjälp då man dragit på sig ett stopp i avloppet. Många av dessa texter har konkreta tips och är kärnfulla, medan andra är mindre sanningsenliga. Vi tänkte använda detta blogginlägg till att skilja agnarna från vetet en smula. Det finns nämligen huskurer som faktiskt kan hjälpa då man har fått stopp i avloppet.

Börja med att hugga tag i flaskan med diskmedel. Se till att en ganska stor mängd diskmedel hamnar i vasken och vänta några minuter innan du påbörjar nästa steg. När du låtit diskmedlet, som gärna får vara närmare en deciliter, verka är det dags för varmvatten. Spola det varmaste som kranen har att tillgå rakt ner i avloppet. Låt detta ske under åtminstone 2 minuter. Ta sedan hjälp av den bästa hjälpredan du kan ha mot stopp i avloppet: Vaskrensaren. Ni vet, det redskap som många människor skulle kalla för ”den där sug-grejen”. Se till att vaskrensaren hamnar precis över avloppet och tryck fast den. Därefter fyller du hela vasken med en rejäl mängd vatten. Sedan är det bara dags att pumpa. Pumpa och pumpa med vaskrensaren till dess att kraften gör så att det som satt stopp i avloppet lossnar.

Vi säger som vi brukar. Om detta inte skulle fungera: Kontakta en firma som är proffs på stopp i avlopp och som har bred kompetens inom och sanitet. Vi på Spoltjänst hjälper alla som har besvär med sina avlopp. Oavsett om du kontaktar oss i egenskap av privatperson eller om du representerar en stor organisation – Vi vänder inte stopp i avloppet ryggen!

Hur du kan lösa ditt stopp i avloppet själv #3

En dos med bakpulver och salt kan fungera för annat än att baka bröd. När man har fått stopp i avloppet kan dessa två fungera som ett bra lösningsmedel. Detta inlägg tänkte vi ägna åt ännu en husmorskur för alla ni som fått stopp i avloppet och inte vet riktigt hur ni ska lösa problemet. Blanda ihop ungefär 1 deciliter salt tillsammans med ungefär lika mycket bakpulver. Blandningen ska sedan hällas ner i avloppet och när detta har skett sätter du ett larm på ca 20 minuter. När tjugo minuter har gått är det dags att ta in det tunga kavalleriet: Varmvattnet. Se till att vattnet är så varmt att det kokar när du sedan häller ner det i diskhon. Här kan det vara en god idé att se till så att nästan allt vatten kommer på samma gång. Detta får att sätta rejält tryck på stoppet i avloppet. Vill du ta det hela till nästa nivå kan du försöka hälla vattnet från så hög höjd som möjligt. Detta kan också bidra till bättre propplösning eftersom vattnet får mer fallfart. Så, vissa av er undrar säkert vad detta är för slags aprilskämt till tips. Till er kan vi säga att det faktiskt är en gammal och mycket beprövad metod för att rensa stopp i avlopp. Salt, bakpulver och väldigt varmt vatten ser till att lösa upp fett och vad annat som kan ha hamnat där. Om metoden skulle visa sig vara misslyckad kan du försöka med vaskrensaren. Om, i nästa steg, vaskrensaren också skulle misslyckas så bör du ta hjälp av rörspolningsproffs. Sådana hittar du hos oss på Spoltjänst!

Stopp i avloppet: Toalett

Stopp i toaletten händer titt som tätt för de allra flesta. Det är otrevligt men kan oftast, med relativt enkla medel, lösas på egen hand. Den kanske enklaste metoden är att hälla vatten med kraft i toaletten. Om du provar detta kan du försöka hälla från en liten höjt så att trycket från det fallande vattnet blir större. En annan metod är att använda vanligt hederligt diskmedel tillsammans med en vaskrensare.

Har du fått stopp i avloppet på toaletten? Ta då följande, något komprimerade, tips i beaktning:

1)Börja alltid med att pröva med vatten. Gärna från en höjd så att trycker på stoppet i avloppet blir stort. Häll en hink rakt över toaletten och håll tummarna för att det (bokstavligt talat) löser sig.

2)Fungerade inte vattnet? Se då till att införskaffa en vaskrensare eller motsvarande pump-lösning. Det viktiga när man använder den här typen av redskap är att det sluter tätt. När du känner att sugkoppen sitter ordentligt kan du dra upp.

3)Fungerar varken vatten eller diskmedel/vaskrensare-metoden så kan du försöka en kombination. Häll en relativt stor mängd diskmedel i toaletten och låt medlet stanna där i 10 minuter. Därefter låter du minst 5 liter varmvatten ta sig ner i toaletten. Du lämnar sedan diskmedel och varmvatten där i ungefär 15 minuter. Slutligen tar du till vaskrensaren och gör som vi sagt tidigare: du ser till att det håller tätt och du drar försiktigt.

Varför uppstår stopp i avloppet?

First thing’s first när vattnet vägrar att rinna undan. När du har fått stopp i avloppet måste du först och främst undersöka vad som har orsakat problemet. Oftast kommer du inse att det beror på något som människor har orsakat. Det kan röra sig om matrester eller annat oönskat som tagit sig ner i avloppet och satt sig på tvären. Matfett är en av de absolut vanligaste orsakerna till varför man får stopp i avloppet i köket. Om vi tar oss till badrummet och de stopp i avloppet som kan inträffa där så är förstås människan boven igen. De allra flesta har någon gång varit med om att vattnet vägrar rinna av i duschen eller badkaret. Anledningen heter hår – Hår som kletar ihop sig med schampo, balsam och tvål. Ja, det är inte så svårt att förstå att det kan orsaka stopp i avloppet.

Stopp i avloppet kan förstås också ske i badrummet, och det är också något som de flesta har erfarit. Orsaken till stopp av detta slaget går ofta att härleda till sådant som inte bör spolas ner i en toalett. Exempel på toalett-inkompatibla föremål som ibland, dumt nog, spolas ned är blöjor och papper som ska användas för att torka av händerna.

Om du märker att det ofta blir stopp i avloppet hos dig kan det vara läge för förändring för dig och din familj. Får ni ofta stopp i avloppet i köket? Se då till att bli bättre på att tömma matrester från tallrikarna i soptunnan innan ni diskar dem. Uppstår ofta stopp i dusch eller badkar? Försök då att rengöra avloppet mer frekvent så att problemet inte hinner bli större.

Stopp i avloppet: Dusch/Bad

Har du fått stopp i avloppet i duschen eller badet? Då kan du räkna dig till en i mängden bland många människor. Faktum är att detta är ett av de absolut vanligaste avloppsrelaterade problem som uppstår i svenska hem. Vi har alla varit där, duschandes eller badandes i godan ro när plötsligt vattennivån stiger oroväckande snabbt. Snart märker vi att det täcker stora delar av, eller i värsta fall hela, badrumsgolvet. Orsak? Ja, den allra vanligaste anledningen till varför man får stopp i avloppet i dusch/bad är förstås hår. Hårmassor som tillsammans med schampo och tvål sakteliga blir till en hårboll som sätter sig på tvären i brunnen och/eller rören.

Avlagringar i dusch/bad är irriterande, men det finns huskurs-metoder som kan hjälpa temporärt. Om du har fått stopp i avloppet kan du testa på följande: Börja med att ta på dig ett par gummihandskar som håller tätt. Vattnet och de avlagringar som du kommer att finna där nere vill du undvika att få direkt på händerna. Inte för att det på något sätt är farligt, utan bara äckligt. När du har hittat ett par hålfria gummihandskar lyfter du bort brunn-silen. Nu blottas avloppet för dig och det är dags för rensning av de avlagringar som finns där nere.

Vanligtvis brukar denna metod fungera utmärkt för att få bort stopp i avloppet temporärt. Om du däremot märker att problemen ständigt återkommer med jämna mellanrum kan du behöva proffshjälp. Sådan proffshjälp hittar du hos oss på Spoltjänst

– Ring oss för prisuppgifter!

Hindra stopp i avloppet innan det har skett

Det finns mycket som man kan göra för att förebygga stopp i avloppet. Många gånger är ursprunget till problemet slarv och lathet. Många låter helt enkelt fel saker gå ner i avloppet i diskhon, duschen, badet eller toaletten.

Vi börjar att titta närmare på köket och diskhon, vilken tenderar att orsaka stopp i avloppet ofta. Det gäller här att försöka se till så att varken stora mängder matrester eller matfett åker ner. Man bör vara särskilt försiktig när man exempelvis skalar potatis eller sköljer ur en gryta i vilken man har kokat ris. Se till att matresterna stannar i vasken genom en slasksil och förflytta dem sedan till soptunnan innan de tar sig ner i avloppet. En annan sak som är mycket viktig för att undvika stopp i avloppet är avtorkning av kastruller och stekpannor. Fett är avloppets och rörens värsta fiende. Om man inte torkar av fettet från sin nyligt använda stekpanna riskerar man att orsaka stopp i avloppet som kan vara svårt att få bort. Det kan också vara en god idé att regelbundet diska och torka av själva diskhon, eftersom mycket fett tenderar att fastna just där.

Vi tar oss till badrummet och rengöringen av toaletten. Toaletten har fullt upp med att skölja bort det som den naturligt är till för att avlägsna. Därför bör man, i största möjliga mån, undvika att spola ner allt annat som inte hör dit. En sådan sak kan vara papper som inte är skapt för att spolas ner i toaletten. Toalettpapper är konstruerat på ett sätt som gör att det är anpassat för att brytas ner i vatten. Detta är inte fallet med allt papper. Om man spolar ner papper som inte är anpassat för toaletten är risken stor att man drar på sig stopp i avloppet.

Hur mycket måste jag betala vid stopp i avloppet?

Hur långt är ett snöre? Det är svårt att på förhand svara på hur mycket ett stopp i avloppet kostar att åtgärda hos ett proffs. Det beror helt enkelt väldigt mycket på vilken typ av stopp det handlar om. Vad man däremot kan säga med säkerhet är att problemen kommer att växa och bli värre om inget görs. Så, ju tidigare du tar tjuren vid hornen och ber om hjälp gällande ditt stopp i avloppet, desto billigare kommer det sannolikt att bli.

Tillhör ditt hushåll ett av de många som får återkommande problem med stopp i avloppet? Då har du säkert testat varenda husmorstips som finns att tillgå på internet. Du har kanske införskaffat bikarbonat, ättika, bakpulver och allt annat som tipsas om till höger och vänster. Ja, kostnaderna drar iväg när man greppar efter halmstrån. Plötsligt inser man kanske att kostnaderna för temporära lösningar har överskridit det pris man hade fått hos ett proffs. Missförstå oss inte, husmorstips mot stopp i avloppet kan vara bra och fungera väl. Det är däremot en god idé att ta i med hårdhandskarna redan när problemen börjar uppstå. Genom att låta spolproffsen på Spoltjänst titta till rören och tillämpa rejäla metoder omedelbart kan man faktiskt spara både slit och pengar. För att ta reda på vilka åtgärder som krävs gör vi en så kallad rörinspektion. Genom att granska rören noggrant kan vi då se vad problemet kan vara. Kanske handlar det om fett och matrester som slagit sig ner ordentligt. Kanske handlar det om rötter som slagit rot i rören. Oavsett vad problemet är så vidtar vi åtgärder för att ordna det.

Har rötter slagit rot och gett dig stopp i avloppet?

Det finns gott om gamla hus runt om i Sverige som fortfarande står pall trots många år på nacken. Husen renoveras med jämna mellanrum och så småningom finns knappt några av de gamla delarna kvar. Ja, förutom om man talar om det som finns under jord förstås. Det är nämligen väldigt vanligt att avloppsledningar i gamla hus är gjorda av betong. Betong är ett slitstarkt material, men med åren så vittrar det sakteliga sönder. När detta sker kan rötter från växtlighet runt om huset ta sig in i ledningarna och orsaka stopp i avloppet. Rötterna växer sig större och starkare inuti rören. Allt eftersom avloppsrören brukas samlas mer och mer partiklar och i de så kallade rörpaketen. Stoppet i avloppet blir värre och/eller kommer oftare. För att råda bot på ovälkomna rötter och det stopp i avloppet som de orsakar behöver man ta hjälp av proffs på rotskärning. Rotskärning innebär att man, med hjälp av särskilda verktyg, fräser och skär bort rötter ur rören. Detta är ett effektivt sätt att råda bot på problemet med stopp i avloppet orsakat av rötter. Tyvärr tenderar rötterna att komma tillbaka efter ett par år igen. För att ta rejälare och mer långsiktiga tag mot rötterna är andra metoder att föredra. Man kan då gräva upp rören och helt enkelt byta ut betongrör mot plaströr. Kontakta oss på Spoltjänst om du misstänker att du rötter orsakar stopp i avloppet hos dig. Vi gör en rörinspektion där vi tar reda på källan till problemet.

Stopp i avloppet? Börja med rörinspektion!

Det finns många orsaker till varför det uppstår stopp i avloppet. I vissa fall kan det bero på matrester och fett som satt sig i rören och förhindrar vatten att spolas undan. I andra fall kan stoppet orsakas av hår, vilket förstås är vanligast i dusch eller badkar. Om det vill sig illa kan stoppet i avloppet orsakas av något som kräver att man tar i med hårdhandskarna för att råda bot på problemet. Sådana stopp kan vara orsakade av rötter som slagit sig ner och växt sig större i rören som går in och ut från huset.

Det första man bör göra när man märker att vattnet inte rinner undan som det ska är att ta reda på var problemet finns. Kan jag kanske få bort stoppet i avloppet med hjälp av enkla husmorsknep? Ett exempel på ett sådant knep är att använda sig av en kombination av bikarbonat och ättika. Ett annat knep är att helt enkelt tillsätta en dos av salt och bakpulver i avloppet. Detta fungerar ibland vid enklare stopp i avloppet, men tyvärr långt ifrån alltid. För att ta reda på orsaken till problemet kan man anlita en professionell firma för rörinspektion. Detta innebär precis vad namnet antyder. Man tar sig en titt i rören med hjälp av anpassad kamerautrustning.

Misstänker du att du har fått stopp i avloppet? Testa gärna att lösa problemet med hjälp av något av de enkla knep vi nämnde ovan. Om det inte fungerar eller om du noterar att problemen återkommer snart igen – Se till att få rören granskade. Detta kan du få genom att kontakta oss på Spoltjänst!

Stopp i avlopp

Hjälp med stopp i avlopp alla dygnets timmar

Avloppsproblem tar inget hänsyn till tiden på dygnet så vi erbjuder hjälp utanför ordinarie arbetstid, avloppsjour.

Om något oförutsett eller akut inträffar, så står vi alltid beredda att rycka ut, alla dagar i veckan året om. Ett avloppsproblem som inte åtgärdas på ett korrekt sätt i tid kan leda till stora kostnader för dig som fastighetsägare.

Stopp i avloppet

I bland återkommer stopp  avloppet, fast man har spolat rören, då kan ni som kund be oss utföra en rörinspektion och få reda på orsaken. Våra spolbilar är utrustade med kamera för rörinspektion.

Vi utför alla slags akutjobb vilken dag i veckan som helst, du kan alltså vända dig till oss för avloppsjour! Vi lämnar alltid garanti på våra arbeten, detta gäller om vi inte lyckas få bort stopp som kan härledas till vårat arbete.

Spolbil Stockholm

Hör av dig till oss när du behöver spolbil Stockholm

Du kan alltid vara säker på att få rätt hjälp oavsett vilken dag det är när du ringer till oss. ni når oss enkelt på 08-508 65 508.
Högtrycksspolning av avloppet är idag det mest effektiva och snabbaste sättet att få ett avloppssystem att fungera igen. Vi arbetar med helt vanligt vatten som kan värmas upp till över 90 grader. Vi arbetar från låga tryck upp till 450 bar beroende på arbetssituation och rörens kondition. Vi använder oftast hetvatten i köksavlopp eller i restaurangmiljöer och underhållspolningar (stamspolningar).

Spolbil jour Stockholm

Vi har har en spolbil jour Stockholm och omnejd

Rensa avlopp jour? Känner ni att något inte stämmer med ert avlopp tycker vi att det är värt att ni slår oss en signal, det är alltid mycket bättre än att vänta. En vatten skada kan bli en väldigt dyr och ta lång tid att återställa. Därför är det alltid bättre att ta det säkra före det osäkra och kontakta vår Rensa avlopp jour.

Rörmokare rensa avlopp

Ring oss när du behöver rörmokare rensa avlopp

När vi skickar en Rörmokare Upplands Väsby rensa avlopp så spolar hen ert avlopp i olika etapper, kanske har du stopp i golvbrunnen. Det är då vanligt att nRörmokare rensa avlopp med Högtryck från källare upp till avluftningen varpå man går in i samtliga badrum/wc och kök m.m. därefter avslutar vi med bottenledningen för att förhindra stopp efter vår spolning,. Nyckelhantering och avisering sköter vi på Spoltjänst om så önskas. Efter att vi har utfört underhållsspolning av en fastighet redovisar vi vad vi gjort och var vi varit samt vilka eventuella problem som uppstått.

När du anlitar våra erfarna Rörmokare Upplands Väsby rensa avlopp uppdrag får ni alltid ett 100% utfört arbete och dina rör blir som nya. Dessutom vill vi att ni ska veta att det är alltid en garanti på att arbetet är fackmannamässigt utfört. Vår erfarenhet gör att vi är proffs på det vi gör och våra rörmokare rensa avlopp med stolthet och bästa kunskapen samt senaste tekniken.

Rörinspektion Stockholm

Boka tid för rörinspektion Stockholm

Har ni problem med erat avlopp hemma I er lägenhet villa eller brf kan det vara dags för en rörmokare rensa avlopp. Och ni fått problem med dina igensatta rör som bildats efter år av användande och en allt mer illaluktande stank, är en rörmokare rensa avlopp mer eller mindre ett måste för ert boende. Om det börjar klucka ur avloppen, rinner sakta eller stopp är det en bra ide att man tar kontakt med någon av våra medarbetar på så hjälper dom er att boka en bra rörmokare rensa avlopp.

Om vattnet rinner av långsammare kan det vara en indikation på att det börjar bli slagg eller belägg i rören och då blir det mindre utrymme för vattnet att rinna undan och då är ett bra alternativ att boka en bra rörmokare rensa. Det behöver inte heller vara stopp för att boka Rörmokare Upplands Väsby rensa avlopp, det är även bra att göra det i förbyggnaden syfte.