Stopp i avloppet

Det finns få saker som upprör människor lika mycket som när de får stopp i avloppet. Irritationen och frustrationen som uppstår när vattnet i diskhon, duschen eller toaletten vägrar rinna undan vet inga gränser. Som tur är finns företag som arbetar med att lösa stopp i avloppet. Som tur är finns Spoltjänst!

Spoltjänst – Vi hjälper dig med stopp i avloppet!

Det finns flera olika anledningar till varför man får stopp i avloppet. Ofta kan det förstås ha att göra med att det lagras fett och oljor från matlagningen i rören. Något som till slut kan orsaka stopp. I andra fall kan stoppet i avloppet bero på lägre vattentemperatur och/eller minskat vattenflöde. Vad som däremot är ovanligt är att stoppen beror på att själva rören är
utslitna. Därför bör man alltid, då man får stopp i avloppet, kontakta ett företag vars expertis är just avloppsrensning. Ett företag som Spoltjänst, helt enkelt!
Hos Spoltjänst arbetar bransch-experter med över tre decenniers erfarenhet av att fixa stopp i avlopp. Vi har mött alla tänkbara problem som man kan få i avlopp och vet därför vad
som krävs för att lösa dem. Dessutom erbjuder vi också hjälp med att förebygga stopp i avloppet. Detta genom att vi regelbundet underhåller och spolar rören.


Behöver du hjälp med stopp i avloppet? Kontakta oss på Spoltjänst så hjälper vi dig! Du når
oss på telefonnummer 08-508 65 508.

Våra tjänster

Stopp i avloppet kan bero på många olika orsaker, och därför finns det många olika metoder för att lösa problemet. För oss på Spoltjänst är det viktigt att kunna erbjuda kunderna helhetslösningar för alla behov. Nedan listas de tjänster som vi erbjuder för de som har fått stopp i avloppet.

Avloppsjour (24/7)

Man vet aldrig när olyckan är framme. Stopp i avloppet kan uppstå när som helst, och det
kommer naturligtvis alltid olägligt. Inte nog med att stopp i avloppet är irriterande. Det kan
också vara mycket skadligt för hela rörsystemet om det inte behandlas på korrekt sätt och
inom kort. Skadorna kan i sin tur kosta fastighetsägaren mycket pengar, och därför är det
viktigt att åtgärda så snart som möjligt.

Eftersom stopp i avloppet inte tar hänsyn till våra arbetstider så vill vi finnas tillgängliga när
helst det uppstår. Vi erbjuder därför avloppsjour 24 timmar om dygnet till alla. Detta gäller
alla dagar, utan undantag, hela året om. Vi utför dessutom alla olika typer av akuta
spolnings-tjänster. Det kan vara allt ifrån låga vattentryck till högtrycksspolning, detsamma
gäller variation av temperaturer. När vi blir kontaktade för rörjour tar vi med oss utrustning
som gör att vi även kan utföra rörinspektion om det behövs. Du finner mer om våra tjänster
inom rörinspektion längre ner.
Behöver du hjälp med stopp i avloppet med väldigt kort varsel? Kontakta oss på Spoltjänst
på telefonnummer 08-508 65 508 så hjälper vi dig – oavsett vilken dag på året det är och
vilken tid det är på dygnet!

Rörinspektion

Som sagt, stopp i avloppen kan ha många olika orsaker. För att säkerställa just vilket av alla
potentiella problem till stoppet det är fråga om utför vi rörinspektioner. Dessa innebär att vi,
med hjälp av en kamera, går in och undersöker just vad som satt stopp i avloppet. Det går
att inspektera alla olika typer av rör med hjälp av den här metoden. Avloppsrör, brunnar,
dagvattenledningar, rörstammar eller dräneringsrör – Ja, vad det än kan handla om för slags
stopp i avloppet.

Rörinspektion för alla med stopp i avloppet

Vi utför rörinspektioner för alla typer av kunder. Ofta handlar uppdragen vi får om att inspektera rören i större byggnader. Det kan exempelvis handla om bostadsrätts- och hyresrättsföreningar, hotell, kontorskomplex eller skolor. I andra fall arbetar vi med privatpersoner som fått stopp i avloppet i sin villa eller i sitt lantställe. Oavsett vem du är så
hjälper vi dig med rörinspektion då du har fått stopp i avloppet.

...och för olika syften

Det finns flera anledningar till varför man kan behöva titta till sina rör. I vissa fall kan det förstås handla om att lokalisera varför det har blivit stopp i avloppet. I andra fall kan det
handla om att bilda sig en uppfattning om rörens nuvarande skick. Kanske planerar man att sälja bostaden och vill få en överblick. Kanske sker rörinspektionen i syfte att ge relevant
information inför renoverings- och/eller grävarbete. Då vi utläst skicket på rören ger vi förslag till kunden angående vad som bör göras.

Vad vi hittar vid rörinspektioner

Det korta svaret är: Allt möjligt. Vanligtvis handlar det om sprickor eller att något föremål har gjort att det har blivit stopp i avloppet. Det förekommer också att stoppet beror på att rötter har tagit sig in i rören. I andra fall kan det handla om betydligt märkligare saker vi hittar.

Har du stopp i rören eller har du bara en känsla av att en rörinspektion skulle vara på sin plats? Kontakta Spoltjänst på telefonnummer 08-508 65 508. Vi berättar mer om hur vi
arbetar med den här typen av tjänster, och vad vi kan göra för dig!

Hetvattenspolning

Så småningom blir det stopp i alla avlopp. Detta är ett ofrånkomligt faktum. När vi på Spoltjänst löser problem med stopp i avlopp tillämpar vi olika tekniker beroende på orsak. En
av dessa tekniker är hetvattenspolning. Vatten med hög temperatur spolas ner i rören för att rensa bort det som sätter stopp i avloppet. Ofta handlar det om avlagringar som uppstått,
och andra gånger kan det vara föremål av olika slag som fastnat.

Olika projekt, olika kunder

Hetvattenspolning kan vara mycket effektivt när man ska åtgärda stopp i avloppet i köket.
Det är inte ovanligt att restauranger kontaktar oss på Spoltjänst för den här typen av
tjänster. Fett, matrester och annan oönskad smuts tenderar att ställa till det i rören i
restaurangmiljöer. Det är inte heller ovanligt att det uppstår stopp i avloppet i
industrimiljöer. Även här kan hetvattenspolning vara en mycket effektiv metod. Det heta
vattnet gör så att beläggningarna som sätter stopp i avloppet smälter och sköljs undan.
Eftersom hetvattenspolning kan behövas i många olika sammanhang utför vi självklart den
här typen av tjänster för alla. Oavsett om du representerar ett företag eller om du vill ha
hjälp av Spoltjänst som privatperson är du varmt (!) välkommen.

När är det dags för hetvattenspolning?

Ett av de allra vanligaste symtomen när man har fått stopp i avloppet är förstås dålig
avrinning. Detta är något alla upplevt i köket. Man spolar, tittar ner i vattnet och väntar på
att det ska sköljas ner i vasken, men inget händer. Om något händer så sker det i alla fall
väldigt långsamt. Ett annat vanligt tecken är att avloppet ger ifrån sig ett kluckande ljud då
man spolar vatten. Ofta kan beläggningarna som satt stopp i avloppet växa sig större i rören,
och då är det viktigt att få bort dem så snart som möjligt. Här är hetvattenspolning en
utmärkt metod.

I förebyggande syfte

Även om man inte har märkt av något av ovanstående symtom så är det viktigt att förebygga
att stopp i avloppet uppstår. För att inte riskera att rörsystemet skadas bör man regelbundet
försöka skölja igenom det. Det kan både spara mycket pengar i plånboken, och minska risken för översvämningar!

Hetta för kyla

Sist men inte minst ska nämnas att man också kan använda hetvattenspolning för upptining.
Vintern i Norden kan vara hård, särskilt vid de nordligaste breddgraderna. Under denna
period tenderar vattenledningar att frysa, och hindrar därför vattenflödet. I dessa fall är
hetvattenspolning en effektiv metod!

Vill du veta mer om våra tjänster inom hetvattenspolning? Ring oss på telefonnummer 08-
508 65 508!

Rotskärning

Att rötter från buskar och träd tränger ner och sätter stopp i avlopp och rör är inget annat än en klassiker. En klassiker vi naturligtvis hade kunnat klara oss utan. Den här typen av stopp i
avloppet kan åsamka stor skada på hela rörsystemet. Därför är det av största vikt att man avlägsnar dem så snart man kan. På Spoltjänst tar vi ofta hand om rötter som slagit rot (!) i
rören, och vi gör det genom så kallad rotskärning. I många fall kan det som satt stopp i avloppet ordnas genom att sköljas bort med hett vatten och hårda strålar. I andra fall behövs tuffare tag. Rotskärning handlar om att vi går in i röret och fräser eller skär bort de oönskade rötterna. Vi monterar ett munstycke längst fram på en slang. Munstycket roterar sedan med hög hastighet för att få bort det som satt stopp i avloppet. 

 

Har rötter slagit rot i dina rör? Kontakta oss på Spoltjänst så kommer vi och åtgärdar problemen. Du når oss på telefonnummer 08-508 65 508.

Stamspolning

Ibland kan stammarna i ett större bygge behöva genomgå en ordentlig genomspolning, och det är just vad denna tjänst syftar till. När vi genomför stamspolning i en fastighet består
ofta arbetet av ett antal olika delar. Högtrycksspolning är den gemensamma nämnaren för dessa åtgärder för att få bort stopp i avloppet. Vi spolar hett vatten genom köks- /combistammar i källaren och ut till samlingsledningen. Vi spolar också samlingsledning, sidodragning från kök till stam och från badrum till stam. Stamspolning sker vanligen med 5 till 15 års mellanrum. Intervallet beror på i vilket skick stammarna i den specifika fastigheten befinner sig. Misstänker du att din fastighet har ådragit sig diverse stopp i avloppen? Tror du att en stamspolning skulle göra susen för stammarna? Kontakta oss på Spoltjänst redan idag så ger vi dig en kostnadsfri offert på arbetet!

Du når oss på telefonnummer 08-508 65 508.

Högtrycksspolning

Högtrycksspolning är en metod som gör vad namnet utlovar. Det handlar om att spola vatten med högt tryck genom rören så att stoppen i avloppen avlägsnas. Ett vanligt missförstånd angående den här åtgärden är att det måste ha uppstått ett stopp i avloppet för att det ska vara verkningsfullt. Så är inte fallet. Högtrycksspolning syftar också till att förebygga att just stopp i avloppet uppkommer. Denna teknik går att använda mot stopp i såväl stora som små rör.

Underhållsspolning

Ibland dras fel slutsatser av avloppsbekymmer. För ett otränat öga kan stopp i avloppet i en större fastighet lätt tas för slitna stammar. Men så behöver det inte nödvändigtvis vara. Ofta
har det istället att göra med bristfälligt underhåll av stammarna. Faktum är att människors levnadsstandard ofta spelar in då stopp i avloppet sker i lägenhetshus. Då man, förr i världen, kunde använda (eller slösa) betydligt mer vatten är man idag mer restriktiv. Duschmunstycken som medvetet syftar till att spola mindre vatten. Mer försiktighet när kommer till vattenanvändande i köket. Och dessutom helt andra matvanor idag än vad man hade för exempelvis 50–60 år sedan. Avloppen byggdes utifrån dåtidsmänniskan, men används idag av en betydligt mer vatten medveten generation. Detta gör således att mindre vatten än nödvändigt spolas genom rören. Något som i sin tur kan orsaka svåra stopp i avloppen.

Vad vi på Spoltjänst erbjuder till de som fått stopp i avloppet

För att vara ett av branschens mest pålitliga företag behöver man kunna leverera på olika plan. Det är därför viktigt för oss på Spoltjänst att erbjuda tjänster som håller genomgående
hög kvalitet. Vi erbjuder:

Erfarenhet och referenser

Spoltjänst är ett av de mest välrenommerade och erfarna företagen i branschen. Våra proffs har fixat stopp i avloppet för privatpersoner och företag i 30 års tid. Och under dessa år har vi lyckats samla på oss en lång rad goda referenser. Vi har bland annat arbetat med City Rör, Tibbelin & Parner, NCC, SARAB och Skanska.

Professionalism och utrustning

På Spoltjänst tummar vi aldrig på kvaliteten. Vi går alltid in i arbetet till 100%, med största
möjliga fokus och med den bästa uturustningen. Detta gäller oavsett om vi arbetar med ett litet uppdrag på ett fritidshus eller fixar stoppen i avloppen i en betydligt större fastighet. Det är därför vi alltid kan garantera bästa resultat till alla kunder.

Klimatsmart och kemikaliefritt

Vi undviker i så stor utsträckning som möjligt att använda oss av kemikalier när vi rensar stopp i avlopp. Om arbetet kan utföras med goda resultat utan att äventyra miljön så väljer vi den klimatsmarta metoden.

 

stopp i avloppet Täby

avlopp

Akut avloppshjälp

Ibland knackar olyckan på under en tid på dygnet då en vanlig arbetsdag är slut. Eftersom vi inte vill att någon ska behöva dras med stopp i avloppet oavsett tid på dygnet erbjuder vi avloppsjour. Det innebär att man kan ringa oss när som helst, så kommer vi som ett skott och fixar stoppet i avloppet! Har du några ytterligare funderingar om hur vi på Spoltjänst arbetar, eller kring de tjänster vi erbjuder? Har du frågor som rör stopp i avloppet i största allmänhet och behöver konsultation? Oavsett vilka frågor du söker svar på gällande olika typer av stopp i avlopp kan
vi garantera att vi har svaren.


Ring oss på telefonnummer 08-508 65 508 och berätta vad just du behöver hjälp med!