Rörjour Stockholm

Behöver ni rörjour i Stockholm? Om det sker ett stopp i avlopp i något av era rör kan det skada rören på ett allvarligt sätt. 

Vi finns när tillhands med snabb utryckning när faran är framme och med oss får ni bland annat:

Är stoppet tillräckligt stort kan det till och med åstadkomma en översvämning, vilket skadar er bostad. Sker översvämningen när ni är hemma så är skadan inte lika stor, men rör som till exempel finns i flerfamiljshus, kan springa läck och skada andra bostäder. Därför är en rörjour bra att ha ifall något skulle hända i ett flerfamiljshus. Spoltjänst erbjuder rörjour i Stockholm för hyresvärdar, bostadsrättsföreningar, företag som äger lokaler, industrier och kontor och privatpersoner med villa eller radhus. Vår rörjour innebär att vi kommer ut så snart som ni får stopp i avlopp, översvämning eller om något annat händer. Alla dagar i veckan, dygnet runt.

Erbjuder rörjour i Stockholm

Vi behöver ju använda vatten dagligen. Det är lätt hänt att fett som vi hanterar i köket hamnar i avloppet. Finns det sedan avfall, hårrester och smuts som följer med i avloppet, drar fettet till sig allt som kommer ner i avloppet. Fettet och smutsen bildar en boll som kan stoppa avloppet från att rinna ner. Om det händer är det mycket viktigt att avlägsna det som åstadkommer stoppet i avloppet så snart som möjligt. Då är det bara att ringa oss på Spoltjänst, som erbjuder rörjour i Stockholm.

Spoltjänst har modern utrustning och fordon som står till er tjänst när som helst under dygnet och alla dagar i veckan. Anlitar ni oss för er rörjour i Stockholm så kommer vi ut direkt och åtgärdar det. Har ni verksamhet i lokalen där avloppsrören inte fungerar så kan det skada hela er verksamhet tyvärr. Men om ni anlitar oss med rörjour så får ni allt sådant åtgärdat direkt. Om ni har äldre rör i er lokal så kan det vara dags för en avloppsspolning som åstadkommer en riktig avloppsrensning. Det är det allra billigaste sättet att åtgärda äldre rör. Är rören skadade behöver man kanske göra en relining eller ett stambyte vilket är mycket kostsamt. Att spola rören regelbundet är verkligen det bästa och enklaste sättet att underhålla rör.

rörjour stockholm

Om ni bor i en bostadsrättsförening i Stockholm

Bor ni en bostadsrättsförening så kan stopp i avlopp skada inte bara en bostad utan flera. Därför kan den rörjour, som vi erbjuder, rädda fastigheterna i hela bostadsrättsföreningen. Särskilt i flerfamiljshus är rören sammankopplade, så om en bostad har problem med sina rör, slutar avloppsrören fungera även i de andra bostäderna. Det är ju många bostäder i en bostadsrättsförening och ett stopp i avloppet i en bostad, drabbar många andra bostäder och om en översvämning skulle ske i en bostad, så kan många fler bostäder skadas av vattnet. Därför är det viktigt att underhålla rören i ett flerfamiljshus. Kontakta oss på Spoltjänst som erbjuder rörjour i Stockholm så får ni omedelbar hjälp och följ oss gärna på sociala medier!

Så underhållsspolar vi ditt avlopp

Vi spolar ditt avlopp i olika etapper, kanske har du stopp i golvbrunnen. Först Högtrycksspolas stammarna från källare upp till avluftningen varpå man går in i samtliga badrum/wc och kök m.m. därefter avslutar vi med bottenledningen för att förhindra stopp efter våra spolningar. Nyckelhantering och avisering sköter vi på Spoltjänst om så önskas. Efter att vi har utfört underhållsspolning av en fastighet redovisar vi vad vi gjort och var vi varit samt vilka eventuella problem som uppstått.