Spola avlopp

Om du råkar ut för stopp i avloppet så beror det normalt inte på att avloppsrören är utslitna. Ökad användning av fett och oljor i matlagningen, energibesparingar som ger minskade flöden och lägre varmvattentemperatur bidrar till Stopp i avloppet. Genom att underhålla avloppet & spola avloppsrör på rätt sätt minskar du risken att råka ut för akut avloppsstopp. Om olyckan trotts detta är framme, hjälper Spoltjänst dig med att lösa ditt stopp!

Möjliga orsaker till stopp i avlopp:

  • Lukt från källare kan vara ett tecken på stopp i avloppet
  • Trasiga brunnar eller otäta rensluckor, igenslammade golvbrunnar eller vattenlås, dåliga rör med ut läckage eller grundvattengropar, fettavskiljare eller oljeavskiljare m.m.
  • Åtgärder: Högtrycksspolning
  • Trög avrinning/stopp i badrum
  • Hår och tvålrester som sitter fast i vattenlås eller ledning. Främmande föremål. Åtgärder: Högtrycksspolning
  • Trög avrinning/stopp i toalettpapper som sitter fast i vattenlås eller ledning. Främmande föremål. Åtgärder: Högtrycksspolning
  • Trög avrinning i kök pga. slam från matrester, diskmedel, skarpa böjar, sidodragningar, fel dimension på rör eller dålig avluftning. Åtgärder: Högtrycksspolning

Spola avlopp i Storstockholm

Har du drabbats av återkommande problem med dina rörledningar så att du behöver rensa ditt avlopp?
Vi på Spoltjänst kan utföra en rörinspektion av ditt system. Vi granskar i rören från insidan med hjälp av filmutrustning för att se vad som är problemet och hur felet kan åtgärdas.

Det kan finnas många anledningar till att det uppstår problem i dina avloppsrör, när det gäller stopp i avlopp är det bra att gå till botten med problemet. Det kan bero på sättningar, ansamlingar av material, rötter, dåligt fall, rörbrott etc. Med hjälp av en kamera som anpassas efter rörets dimension går vi in och filmar hur det ser ut inuti röret och vi kan därmed se exakt vilka insatser som behöver sättas in. Kamerautrustningen filmar i 360 graders vinkel och är vattentät.

Våra inspektörer har många års erfarenhet just för att du skall få en bra och säker service. Vi utför arbeten i hela Stockholmsområdet, bla i:

 • Sollentuna
 • Vallentuna
 • Täby
 • Danderyd
 • Mörby
 • Solna
 • Sundbyberg

En rörinspektion föregås oftast av en högtrycksspolning av ledningssystemet och ibland också slamsugning, för att kunna komma åt och se var problemet finns.

Spola avlopp

Spola avlopp

Har du problem med att vattnet inte rinner ner ordentligt? Bubblar det när du spolar i handfat och toalett eller luktar det illa? Då kan ni behöva spola avlopp innan det blir stopp. Har det redan blivit stopp hjälper vi naturligtvis dig med det.

Vi använder en metod som tillåter högre tryck vid spolningen än normalt. Trycket är mellan 50 och 450 bar beroende på stammarnas kondition och beläggningsgrad. Vid stamspolning använder vi alltid hetvatten.

Ett uppdrag består vanligtvis av:

  • Högtrycksspolning av köks-/combistammar ifrån rens i källare ut till samlingsledning samt upp mot avluftning på tak
  • Högtrycksspolning av samlingsledning i källare ut till kommunal anslutning
  • Högtrycksspolning av sidodragning ifrån kök ut till stam
  • Högtrycksspolning av sidodragning ifrån golvbrunn + handfat i badrum ut till stam
  • Avisering och nyckelhantering

Vi utför stamspolning i hela Stockholm!

Stopp i vasken

Hetvattenspolning hur fungerar det?

Alla rör täpps för eller senare igen. Vi rengör avlopp genom Högtrycksspolning med vanligt hetvatten. En slang spolar bort avlagringar och föremål i ledningen med hjälp av ett högt vattenflöde och hett vatten.

Istället för att spola avlopp med högt tryck så spolar vi hellre med ett lågt tryck flera gånger, vår ”Högtrycksspolning” skonar rören och minimerar risken för följdskador

Vi använder lågt tryck och ett högt vattenflöde i kombination med hetvatten som håller en temperatur på +80 grader Celsius. Det varma vatnet löser effektivt upp fett och smuts i rören och genom att spola avloppsrör på det här sättet skonar vi rören coh utsätter dem för minimalt slitage.

Så fungerar hetvattenspolning

Stamspolning

Har du problem med att vattnet inte rinner ner ordentligt, bubblar det när du spolar i handfat och toalett eller luktar det illa – då kan det vara värt att spola rent innan det blir stopp. Har det redan blivit stopp hjälper vi naturligtvis dig med det.

Vi använder en metod som tillåter högre tryck vid spolningen än normalt. Trycket är mellan 50 och 450 bar beroende på stammarnas kondition och beläggningsgrad. Vid stamspolning använder vi alltid hetvatten.

Ett uppdrag består vanligtvis av:

 • Högtrycksspolning av köks-/combistammar ifrån rens i källare ut till samlingsledning samt upp mot avluftning på tak
 • Högtrycksspolning av samlingsledning i källare ut till kommunal anslutning
 • Högtrycksspolning av sidodragning ifrån kök ut till stam
 • Högtrycksspolning av sidodragning ifrån golvbrunn + handfat i badrum ut till stam
 • Avisering och nyckelhantering

Vi utför stamspolning i hela Stockholm!

Vi utför rörinspektion i Stockholm

Avloppsrensning Sollentuna

Boka tid för en avloppsrensning Sollentuna

Vi finns i Sollentuna, Upplands Väsby, Nacka och hela Storstockholm.

När det uppstår bekymmer i fastigheters avloppssystem beror det sällan på att stammarna är utslitna, problemen beror oftast på bristande underhåll och då behövs en  avloppsrensning. Idag använder vi inte den vattenmängd som avloppssystemet en dag byggdes för. Vi har snålspolande munstycke i dusch, kök samt snålspolande toaletter. Om något oförutsett eller akut inträffar och ni är i akut behov av en avloppsrensning Stockholm så står vi alltid beredda att rycka ut, alla dagar i veckan året om.

Ett avloppsproblem som inte åtgärdas på ett korrekt sätt i tid kan leda till stora kostnader för dig som fastighetsägare så tveka inte att kontakta vår avloppsrensning Stockholm. Vi på Spoltjänst hjälper företag och privatpersoner med:

avloppsrensning , underhåll av avloppssystemen, och har en avloppsrensning Stockholm. Det kan t.ex. vara ett stopp i  köksavlopp eller golvbrunn eller annat. Genom åren har vi samlat på oss tusentals nöjda kunder.

Avloppsrensning Sollentuna

  Vi har tusentals nöjda kunder! Läs vad några av dem säger på Reco.se: