Stamrensning Solna

Ring oss i Solna på: 011 – 33 00 22

Stamrensning Solna? Anlita då oss!

Det finns olika typer av tecken och indikationer på när det kan vara dag för Stamrensning Solna.

Några tecken på att det kan vara dags för stamrensning Solna:

Det är viktigt att man tar ovanstående tecken på allvar då dålig avrinning exempelvis kan öka risken för översvämning, läckage och fuktskador på lång sikt. Något som alla fastighetsägare vill undvika, då det ofta innebär stora kostnader och besvär. Genom att spola avloppen kontinuerligt så kan man förebygga och undvika att dessa problem uppstår.

Stamrensning Tierp

Stamrensning/spolning Solna - ring vid akuta ärenden 24/7

När man utför stamrensning i Solna av ett avlopp så sprutas avloppen med vatten med ett mycket högt tryck. På så sätt renas avloppsledningarna från smuts, avlagringar, fett, smuts, rester som fastnat och annat som kan finnas i avloppen som inte ska vara där.

Med hjälp av spolbilarna, som är utrustade med kraftfulla pumpar, spolas ditt avlopp med ett kraftigt vattentryck. Vattnet löper längs med slangen och med hjälp av ett rörligt munstycke i slutet av slangen så spolas sedan rören rena. Med avloppspolning blir ditt avlopp snabbt bättre fungerande.

Efter utförd Stamrensning så kan man räkna med avsevärt bättre vattenflöde som gör att rörledningarna återställs till ett mer normalt tillstånd och vattenflöde. Utöver det stora vattentrycket så kan diverse munstycken hjälpa till att rena avloppsledningarna. Följ oss gärna på sociala medier eller kontakta oss här!

Vilka områden förutom Solna utför ni jour i?

Vi utför stamrensning/stamspolning Stockholm, Gävle, Sandviken, Solna, Uppsala, Sollentuna, Danderyd, Täby, Märsta, Sigtuna, Järfälla, Vallentuna, Lidingö, Huddinge, Farsta, Tyresö, Nacka, Värmdö och i många fler områden i Stockholm. Vi har flera spolbilar som är redo för stamspolning och andra uppdrag så tveka inte att kontakta oss!

I avloppet samlas mycket smuts och fettbeläggningar. För att göra rent på insidan av rören kan man genomföra en stamspolning, vilket innebär att man med hjälp av en speciell maskin rengör stammarna med hett vatten. Stamspolning kallas ibland även för stamrensning eller underhållsspolning. En stamspolning är en viktig del av fastighetsunderhållet eftersom det minskar risk för problem med avloppet såsom stopp eller dålig lukt.

– Stamrensning av köks-/combistammar ifrån rens i källare ut till samlingsledning samt upp mot avluftning på tak

– Stamrensning av samlingsledning i källare ut till kommunal anslutning

– Stamresning av sidodragning ifrån kök ut till stam

– Stamrensning av sidodragning ifrån golvbrunn + handfat i badrum ut till stam

– Avisering och nyckelhantering

Hur ofta dina rör behöver högtrycksspolning beror på hur mycket och till vad de används. Ett avlopp som till exempel utsätts för stora mängder fett och relativt lite hett vatten behöver spolas oftare än ett som enbart används för vatten. Materialet och åldern på dina rör har också stor betydelse. Vi har spolbilar tillgängliga på kort varsel på de flesta tider och platser.

Det kan bli stopp i avlopp av flera olika skäl. Absolut vanligast är att vattenlåset är igensatt och behöver rensas. Det är något de flesta kan lösa på egen hand men vill du inte göra jobbet själv är det inget problem att ta hjälp av en rörmokare.

Det kan också bli stopp i avloppet på grund av avlagringar som ansamlas och sätter igen rören med tiden eller för att du har otur och spolar ned något som fastnar, oftast i en olämpligt placerad rörböj.

Det finns sätt att få bukt med stopp i rören på egen hand, men det är svårare än att rensa vattenlåset.