Avloppsjour & Spolbil i Åkersberga

Ring oss i Åkersberga på: 011-33 00 22

Stopp i avloppet Åkersberga? Anlita då oss!

Spoltjänst är ett företag som specialiserar sig på en rad tjänster inom avlopp och rörhantering i Åkersberga-området.

Avloppsjour Åkersberga

Vid akuta problem med avloppet, som till exempel stopp eller översvämningar, erbjuder Spoltjänst en jourtjänst. De är redo att snabbt rycka ut och lösa problemet för att minimera skador och olägenheter för kunderna.

Rörjour Åkersberga

Om det uppstår ett akut problem med rör, som läckor eller sprickor, finns rörjouren tillgänglig för att snabbt åtgärda problemet och säkerställa att vattenskador undviks eller minimeras.

Högtrycksspolning Åkersberga

För att effektivt rensa rör och avlopp från blockeringar och avlagringar använder Spoltjänst högtrycksspolning. Detta innebär att vatten med mycket högt tryck skickas genom rören för att skjuta bort och lösa upp hinder.

Rörinspektion Åkersberga

Med hjälp av modern teknik genomför Spoltjänst inspektioner av rör för att identifiera och analysera eventuella problem som stopp, läckor eller skador, vilket möjliggör proaktivt underhåll och reparation.

Stamspolning Åkersberga

Stamspolning innebär rengöring av de huvudrör (stammar) som förbinder enskilda avlopp till huvudavloppssystemet. Detta görs för att förebygga och lösa problem med stopp och dålig lukt.

Underhållsspolning Åkersberga

För att förebygga framtida problem och säkerställa en smidig funktion i rör och avloppssystem erbjuder Spoltjänst underhållsspolning, vilket innebär regelbunden rengöring och spolning av systemet.

Stopp i Avloppet Åkersberga

Har du problem med stopp i avloppet i Åkersberga? Vi löser blockeringar i golvbrunnen, köket, WC och tvättstuga effektivt och snabbt!

stopp i avloppet Gävle