Stopp i avloppet Uppsala

Ring oss i Uppsala på: 011 – 33 00 22

Stopp i avloppet Uppsala? Anlita då oss!

Det finns olika typer av tecken och indikationer på när det kan vara stopp i avloppet Uppsala. Oftast kan dessa härröras till dålig lukt och vattenflöde som är begränsat. Om du inte har möjlighet att lösa detta själv, så är det en bra indikation på att få hjälp med avloppspolning.

Några vanliga symptom på att det kan vara dags för avloppsspolning:

Det är viktigt att man tar ovanstående tecken på allvar då dålig avrinning exempelvis kan öka risken för översvämning, läckage och fuktskador på lång sikt. Något som alla fastighetsägare vill undvika, då det ofta innebär stora kostnader och besvär. Genom att spola avloppen kontinuerligt så kan man förebygga och undvika stopp i avloppet Uppsala och annars har vi alltid fullutrustade spolbilar redo att hjälpa er!

Våra stora kunskaper och långa erfarenhet gör att vi kan fixa stopp i avlopp, med hjälp av högtrycksspolning. Alla våra medarbetare är kompetenta och serviceinriktade och kan medverka till en effektiv och bekymmersfri process.

När våra medarbetare arbetar tar de alltid hänsyn till de speciella förutsättningar som gäller för det aktuella uppdraget och vi strävar alltid efter långsiktig driftsäkerhet.

Stopp i avloppet Uppsala

Vanliga frågor som vi får

Stamspolning innebär att avloppsrören i en byggnad spolas igenom med hett vatten under tryck, för att på så sätt skölja bort smuts och avlagringar som med tiden brukar sätta sig på insidan.

Att genomföra stamspolning regelbundet, med några års mellanrum är ett bra sätt att hålla husets avloppsrör i gott skick och att undvika problem med stopp eller dåligt flöde. Stamspolning tar inte lång tid och i allmänhet kan den göras genom befintliga rensluckor och andra ställen där avloppet går att komma åt utan att göra åverkan på byggnaden.

Om husets rörsystem börjar bli gammalt kan det vara bra att i samband med stamspolning även genomföra en rörinspektion med kamera, för att se om det eventuellt finns problem som behöver åtgärdas eller om det börjar bli dags för stambyte.

Det är svårt att säga hur ofta man behöver stamspola. Det beror både på vilken typ av rör du har, hur de är lagda och framför allt hur dina avlopp används.

För att undvika problem bör du stamspola regelbundet, som förebyggande åtgärd och då kan det vara lagom att göra det var 3:e – 5:e år.

Första momentet vid en stamspolning är att spola rören från bottenplan eller källaren, ut till anslutningen i gatan. För att komma åt rören används de rensluckor som normalt ska finnas. Saknas rensluckor går det att ta upp hål och montera rensluckor när stamspolningen utförs.

När rören ut till gatan är spolade och fria från avlagringar och smuts fortsätter spolningen uppåt i huset, genom alla avloppsgrenar. Slutresultatet är att hela avloppsnätet är genomspolat och rent från avlagringar och proppar.

Mängden rör är det som i slutändan avgör hur mycket arbete det blir med stamspolning och därigenom vad det kostar. I en villa är det oftast lätt att göra en uppskattning genom att räkna antalet avlopp och mäta avstånden mellan dem.

Rörjour och Avloppsjour Uppsala - Snabb och Pålitlig Hjälp Nära Dig

Bekymras du av oväntade rör- eller avloppsproblem i Uppsala? Ingen fara, Spoltjänst AB är här för att bistå dig med vår rörjour och avloppsjour i Uppsala, tillgänglig 24/7 för att säkerställa att du får den hjälp du behöver, exakt när du behöver den. Vi vet att utmaningar med rör och avlopp kan uppstå oväntat och vårt team av erfarna tekniker är alltid redo att rycka ut med snabba och professionella lösningar. När du står inför en akut situation, vänd dig till Spoltjänst AB – din lokala expert på rör- och avloppsjour i Uppsala. Vi är här för att hjälpa dig att hantera dina problem och minimera eventuella skador och störningar. Tveka inte, kontakta oss nu och låt oss ta hand om ditt problem med expertis och omtanke!

Efter utförd rörspolning så kan man räkna med avsevärt bättre vattenflöde som gör att rörledningarna återställs till ett mer normalt tillstånd och vattenflöde. Utöver det stora vattentrycket så kan diverse munstycken hjälpa till att rena avloppsledningarna.

Följ oss gärna på sociala medier eller kontakta oss här!