Svensk Spoltjänst AB

Stamspolning Bromma

Ring oss i Bromma på: 011-33 00 22

Stamspolning Bromma - ring vid akuta ärenden 24/7

När man utför stamspolning Bromma i ett avlopp så sprutas avloppen med vatten med ett mycket högt tryck. På så sätt renas avloppsledningarna från smuts, avlagringar, fett, smuts, rester som fastnat och annat som kan finnas i avloppen som inte ska vara där.

Med hjälp av spolbilarna, som är utrustade med kraftfulla pumpar, spolas ditt avlopp med ett kraftigt vattentryck. Vattnet löper längs med slangen och med hjälp av ett rörligt munstycke i slutet av slangen så spolas sedan rören rena. Med avloppspolning blir ditt avlopp snabbt bättre fungerande.

Efter utförd stamspolning så kan man räkna med avsevärt bättre vattenflöde som gör att rörledningarna återställs till ett mer normalt tillstånd och vattenflöde. Utöver det stora vattentrycket så kan diverse munstycken hjälpa till att rena avloppsledningarna. Följ oss gärna på sociala medier eller kontakta oss här!

Stamspolning Bromma? Anlita då oss!

Det finns olika typer av tecken och indikationer på när det kan vara dags för stamspolning Bromma.

Att få stopp i avloppet, badrum, kök eller tvättstuga händer lite då och då. De flesta gångerna kan stoppet lösas själv genom att rensa avloppet under diskhon eller i duschen. Men om du har problem med att det ofta blir stopp i avloppen i huset, eller om vattnet verkar rinna ut långsamt i avloppen kan stamspolning vara lösningen.

Stamspolning är den enklaste och effektivaste typen av avloppsrengöring, genom att den kommer åt och åtgärdar alla avloppsrör. Det kan råda bot på avloppsproblem såväl i din egen villa som i flerbostadshus eller kontorsfastigheter.

Det krävs oftast inga eller mycket små ingrepp i huset eller i rörsystemet för att genomföra en stamspolning och resultatet är rena avloppsrör, utan avlagringar och proppar, som gör att du får dåligt flöde och riskerar översvämning.

Kontakta oss för stamspolning Bromma så kan vi hjälpa dig se över vad som behövs för att fixa ditt stopp. Har du ett äldre hus kanske det är i behov av ett stambyte.

Stamspolning Sandviken

Vi utför stamspolning Stockholm, Gävle, Bromma, Tierp, Uppsala, Sollentuna, Danderyd, Täby, Märsta, Sigtuna, Järfälla, Vallentuna, Lidingö, Huddinge, Farsta, Tyresö, Nacka, Värmdö och i många fler områden i Stockholm. Vi har flera spolbilar som är redo för stamspolning och andra uppdrag så tveka inte att kontakta oss!

  • Stamspolning av köks-/combistammar ifrån rens i källare ut till samlingsledning samt upp mot avluftning på tak​
  • Stamspolning av samlingsledning i källare ut till kommunal anslutning​
  • Stamspolning av sidodragning ifrån kök ut till stam​
  • Stamspolning av sidodragning ifrån golvbrunn + handfat i badrum ut till stam​
  • Avisering och nyckelhantering​

Stambyte bör göras när befintligt rörsystem nått sin tekniska livslängd, eller när man börjar få så omfattande problem med avloppen att bästa alternativet är att byta alltihop. Normalt räknar man med 30-50 år mellan stambyten, men det går inte ange ett exakt intervall, eftersom varje rörsystem är unikt.

Du vet att det kan vara dags för stamspolning Solna om det börjar bli dåligt flöde ut i avloppen. Första åtgärden är alltid att rensa alla vattenlås, men om inte det hjälper är stamspolning en bra idé.

Rör som är fulla med avlagringar och delvis igensatta ger inte bara problem med långsam avrinning. Med tiden kan rören sättas igen helt och orsaka översvämning med fuktskador som följd.