Svensk Spoltjänst AB

Stamrensning

Stamrensning? Kontakta oss!

Vi kan utföra stamrensning i akuta fall eller i underhållssyfte. Var tionde år rekommenderar vi att man rensar rören. Om du väntar tills problemen blir akuta riskerar det att bli dyrt. Dessutom kan igentäppta rör skapa obehag för de som bor i huset.

Kort sagt kan man säga att du minskar risken för läckor och vattenskador om du låter spola rören regelbundet.

Vi utför stamrensning och andra tjänster inom VVS, alltid på ett fackmannamässigt sätt. Våra medarbetare använder bästa tänkbara utrustning och sätter alltid kunden i första rummet.

Låt oss utföra denna tjänst till bra pris – det kommer du att tjäna på i längden!

stamrensning

Stamspolning - När är det dags?

Förr eller senare måste alla fastigheter genomföra stambyte, men det är en dyr åtgärd som kan förebyggas med regelbundet underhåll. En stamsrensning är ett bra sätt att hålla rören i skick. Är rören i bra skick så slipper de boende dåligt lukt, långsam avrinning och risk för stopp med läckande rör med vattenskador som följd.

Vid sidan om dessa rent sanitära problem kan en akut stamrensning även skapa oreda i vardagen. Det kräver en hel del planering – speciellt i flerbostadshus och andra större fastigheter – och i dessa situationer kan man tvingas till lösningar som inte är helt optimala för alla inblandade.

Här är några kännetecken på att det kan vara hög tid för en stamrensning:

  • När avrinningen är långsam

  • Det bubblar i diskhon

  • Det uppstår stopp eller översvämning

  • När det luktar illa från rör eller avlopp

Låt oss ta hand om dina rör med hjälp av en stamspolning!

Vilka områden i Stockholm jobbar ni inom?

Vi utför stamspolning Stockholm, Sollentuna, Danderyd, Täby, Märsta, Sigtuna, Järfälla, Vallentuna, Lidingö, Huddinge, Farsta, Tyresö, Nacka, Värmdö och i många fler områden i Stockholm. Vi har flera spolbilar som är redo för stamspolning och andra uppdrag så tveka inte att kontakta oss!