Svensk Spoltjänst AB

Spolning av avlopp Sandviken

Ring oss i Sandviken på: 011-33 00 22

Spolning av avlopp Sandviken? Anlita då oss!

Det finns olika typer av tecken och indikationer på när det kan vara dag för spolning av avlopp Sandviken.

Med hjälp av våra välutrustade spolbilar, som är utrustade med kraftfulla pumpar, spolas ditt avlopp med ett kraftigt vattentryck. Vattnet löper längs med slangen och med hjälp av ett rörligt munstycke i slutet av slangen så spolas sedan rören rena. Med avloppspolning blir ditt avlopp snabbt bättre fungerande.

Hos Spoltjänst arbetar bransch-experter med över tre decenniers erfarenhet av att fixa stopp i avlopp med spolning av avlopp Sandviken. Vi har mött alla tänkbara problem som man kan få i avlopp och vet därför vad som krävs för att lösa dem. Dessutom erbjuder vi också hjälp med att förebygga stopp i avloppet. Detta genom att vi regelbundet underhåller och spolar rören.

Spolning av avlopp Sandviken

Några vanliga symptom på att det kan vara dags för spolning av avlopp Sandviken:

Spolning av avlopp Sandviken - ring vid akuta ärenden 24/7

När man utför spolning av avlopp i Sandviken så sprutas avloppen med vatten med ett mycket högt tryck. På så sätt renas avloppsledningarna från smuts, avlagringar, fett, smuts, rester som fastnat och annat som kan finnas i avloppen som inte ska vara där.

Efter utförd stamspolning så kan man räkna med avsevärt bättre vattenflöde som gör att rörledningarna återställs till ett mer normalt tillstånd och vattenflöde. Utöver det stora vattentrycket så kan diverse munstycken hjälpa till att rena avloppsledningarna. Följ oss gärna på sociala medier eller kontakta oss här!

Vilka områden förutom Sandviken utför ni jour i?

Vi utför spolning i Stockholm, Gävle, Sandviken, Tierp, Uppsala, Sollentuna, Danderyd, Täby, Märsta, Sigtuna, Järfälla, Vallentuna, Lidingö, Huddinge, Farsta, Tyresö, Nacka, Värmdö och i många fler områden i Stockholm. Vi har flera spolbilar som är redo för många typer av uppdrag så tveka inte att kontakta oss!

Vad ingår i en när man utför spolning av avlopp?
  • Stamspolning av köks-/combistammar ifrån rens i källare ut till samlingsledning samt upp mot avluftning på tak​
  • Stamspolning av samlingsledning i källare ut till kommunal anslutning​
  • Stamspolning av sidodragning ifrån kök ut till stam​
  • Stamspolning av sidodragning ifrån golvbrunn + handfat i badrum ut till stam​
  • Avisering och nyckelhantering​