Spola Avlopp Stockholm

Har ni fått stopp i avlopp och bor i Stockholm? Om det kommer dålig lukt i era rör när ni spolar vatten, så finns Spoltjänst som erbjuder effektiva avloppsrensningar och spolar era rör med hett vatten. Om det går trögt för avloppsvattnet att rinna ner, eller om vattnet åstadkommer översvämningar så kan vi komma ut och spolar era avlopp. I Stockholm arbetar vi med att spola avlopp med hett vatten som mycket effektivt får bort allt som åstadkommer översvämningar, dålig lukt eller tröga rör som inte tillåter avloppet att rinna ner på ett effektivt sätt. Spoltjänst har mer än 30 års erfarenhet av att spola avlopp.

Vi erbjuder rörjour, VVS jour och jour som rörmokare i Stockholm. När ni behöver det gör vi effektiva avloppsspolningar och avloppsrensningar. Vi är erfarna rörmokare och vet hur avloppsrör fungerar.

Vi spolar avlopp i Stockholm

Spoltjänst finns till för alla som behöver spola era avlopp i Stockholm. I stället för att ha tröga avlopp som inte låter avloppsvattnet rinna ner så kan vi spola era avlopp vilket räddar rören från att täppas igen. Genom att spola avlopp med regelbundenhet kommer era rör att hålla i många år framöver. Det är en väldigt billig åtgärd som befriar rören från smuts, hårrester, sediment och annat sådant som kan skada rören. Genom att spola avloppen ser ni till så att era rör är intakta. Om ni spolar avlopp regelbundet så förebygger ni alla slags skador på rör. Att behöva byta stammar och rör, är väldigt kostsamt. Vid ett stambyte behöver man riva ut allt material där rören går i er bostadens, fastigheten eller lokalens kök, badrum och toaletter. Sedan lägger man på nytt material på golv och väggar. Sedan byter man även ut köks- och badrumsinredningar. Som alla förstår så följer stora kostnader vid ett stambyte. Jämför man med kostnaderna att låta oss komma ut och spola avlopp med regelbundenhet är det en väldigt liten kostnad.

spola avlopp stockholm

Så går det till när vi spolar avlopp

  • Ta gärna kontakt med oss på Spoltjänst. Berätta gärna vilka problem som ni har med era rör.
  • Då kommer vi ut och spolar era avlopp med mycket hett vatten. Att spola med hett vatten innebär att allt som har åstadkommit stopp i avloppen rinner ner i avlopp.
  • Ni behöver inte göra något alls, varken före eller efter att vi har spolat era avlopp. Inget behöver flyttas på, eller tar särskilt lång tid. Det är därför som det är bättre att spola avlopp än alla andra åtgärder.


Att inte spola avlopp riskerar översvämningar i bostaden, fastigheten eller lokalen. Och översvämningar kan verkligen skada golvet och det ställe där översvämningen sker. Då är det bättre att spola avloppen regelbundet eftersom det håller rören rena från smuts, hårrester, skräp och sådant som kan skada rören. Och skadade rör kan i sin tur skada fastigheten, samt gör att ni inte kan använda badrummet eller toaletten, tills de är åtgärdade. Spoltjänst erbjuder effektiv avloppsrensning med spolning av rör. Bristande underhåll av avloppsrör kan medföra stora kostnader. Så anlita oss så behåller ni era fina rör för många år framöver.

Behöver er bostadsrättsförening spola avlopp?

Om ni sitter med i en styrelse för en bostadsrättsförening så kan ni behöva fatta beslut för underhåll av era fastigheter. Är det så att ni vet att era rör har några år på nacken så kan ni behöva underhålla dem mer regelbundet än nyare rör. Genom att spola avlopp regelbundet möjliggör det att ni kan behålla era befintliga rör och slipper göra kostsamma stambyten för hela er bostadsrättsförening. Du vet väl om att en avloppsrensning är mycket mer kostnadseffektivt än att utföra en relining eller stambyte? Så anlita Spoltjänst som kommer ut och spolar era avlopp för bästa tänkbara underhåll av era rör!

Så underhållsspolar vi ditt avlopp

Vi spolar ditt avlopp i olika etapper, kanske har du stopp i golvbrunnen. Först Högtrycksspolas stammarna från källare upp till avluftningen varpå man går in i samtliga badrum/wc och kök m.m. därefter avslutar vi med bottenledningen för att förhindra stopp efter våra spolningar. Nyckelhantering och avisering sköter vi på Spoltjänst om så önskas. Efter att vi har utfört underhållsspolning av en fastighet redovisar vi vad vi gjort och var vi varit samt vilka eventuella problem som uppstått.