Svensk Spoltjänst AB

Högtrycksspolning Tierp

Ring oss i Tierp på: 011 – 33 00 22

Högtrycksspolning Tierp? Anlita då oss!

Högtrycksspolning Tierp? Det finns olika typer av tecken och indikationer på när det kan vara dag för högtrycksspolning Tierp.

Spolningen måste utföras med en varsam hand, annars kan man skada avloppssystemen. Vi satsar därför på ett lägre tryck och spolar systemet flera gånger för att få det rent. Vi är även måna om att alltid städa upp efter utfört arbete.

Hos Spoltjänst arbetar bransch-experter med över tre decenniers erfarenhet av att fixa stopp i avlopp. Vi har mött alla tänkbara problem som man kan få i avlopp och vet därför vad som krävs för att lösa dem. Dessutom erbjuder vi också hjälp med att förebygga stopp i avloppet. Detta genom att vi regelbundet underhåller och spolar rören.

Några vanliga symptom på att det kan vara dags för Högtrycksspolning Tierp:

Högtrycksspolning Tierp

Högtrycksspolning Tierp - Ring vid akuta ärenden 24/7

När man högtrycksspolar ett avlopp så sprutas avloppen med vatten med ett mycket högt tryck. På så sätt renas avloppsledningarna från smuts, avlagringar, fett, smuts, rester som fastnat och annat som kan finnas i avloppen som inte ska vara där.

Med hjälp av spolbilarna, som är utrustade med kraftfulla pumpar, spolas ditt avlopp med ett kraftigt vattentryck. Vattnet löper längs med slangen och med hjälp av ett rörligt munstycke i slutet av slangen så spolas sedan rören rena. Med avloppspolning blir ditt avlopp snabbt bättre fungerande.

Efter utförd rörspolning så kan man räkna med avsevärt bättre vattenflöde som gör att rörledningarna återställs till ett mer normalt tillstånd och vattenflöde. Utöver det stora vattentrycket så kan diverse munstycken hjälpa till att rena avloppsledningarna. Följ oss gärna på sociala medier eller kontakta oss här!

Vad är högtrycksspolning?

Förr utförde man avloppsrensning mekaniskt med en vajer. Nuförtiden utförs så gott som all avloppsrensning genom högtrycksspolning, det effektivaste sättet att rengöra ett avloppssystem. Trycket är ställbart mellan 0 och 400 Bar och anpassas efter skicket och dimensionen på ledningen som ska spolas.

För att vi ska kunna göra en korrekt bedömning behöver vi tillgång till all dokumentation som finns att få kring det som ska högtrycksspolas.

Vilka områden förutom Gävle utför ni jour i?

Vi utför Högtrycksspolning/stamspolning Stockholm, Gävle, Sandviken, Tierp, Uppsala, Sollentuna, Danderyd, Täby, Märsta, Sigtuna, Järfälla, Vallentuna, Lidingö, Huddinge, Farsta, Tyresö, Nacka, Värmdö och i många fler områden i Stockholm. Vi har flera spolbilar som är redo för stamspolning och andra uppdrag så tveka inte att kontakta oss!

Vad ingår i en högtryckspolning i Tierp?
  • Högtryckspolning av köks-/combistammar ifrån rens i källare ut till samlingsledning samt upp mot avluftning på tak
  • Högtryckspolning av samlingsledning i källare ut till kommunal anslutning
  • Högtryckspolning av sidodragning ifrån kök ut till stam
  • Högtryckspolning av sidodragning ifrån golvbrunn + handfat i badrum ut till stam
  • Avisering och nyckelhantering