Svensk Spoltjänst AB

Filma avlopp Stockholm

Boka tid för filma avlopp i Stockholm

Att filma avlopp är ett mycket enkelt, men viktigt steg för att identifiera problem som kan orsaka olika typer av stopp i avloppet. Det ger experter möjlighet att se närmare på rören och avgöra om det finns kalkbeläggningar, rostfläckar, skador eller andra typer av problem som kan göra att rören inte längre fungerar korrekt. Förutom detta är filma avlopp också en bra strategi för att upptäcka eventuella läckage ifrån systemet. Genom att ta reda på var problemen uppstår har du bättre förutsättningar att bestämma vilka åtgärder som bör vidtas för att lösa dem.

Vi på Spoltjänst utför rörinspektioner i Stockholm. Vi granskar i rören från insidan med hjälp av filmutrustning för att se vad som är problemet och hur felet kan åtgärdas.

Våra inspektörer har många års erfarenhet just för att du skall få en bra och säker service. 

En rörinspektion föregås oftast av en högtrycksspolning av ledningssystemet och ibland också slamsugning. Detta för att kunna komma åt och se var problemet finns.

Om du har ett akut ärende så kan du ringa oss på 011 – 33 00 22 – vi svarar 24 timmar om dygnet.

Stopp i avlopp?

Möjliga orsaker till stopp i avlopp:

 • Lukt från källare kan vara ett tecken på stopp i avloppet
 • Trasiga brunnar eller otäta rensluckor, igenslammade golvbrunnar eller vattenlås, dåliga rör med ut läckage eller grundvattengropar, fettavskiljare eller oljeavskiljare m.m. Åtgärder: Inspektionskamera avlopp. Rörinspektion följt av Högtrycksspolning

   

 • Trög avrinning/stopp i badrum. Hår och tvålrester som sitter fast i vattenlås eller ledning. Främmande föremål. Åtgärd: Högtrycksspolning

   

 • Trög avrinning/stopp i toalettpapper som sitter fast i vattenlås eller ledning. Främmande föremål. Åtgärd: Högtrycksspolning

   

 • Trög avrinning i kök pga. slam från matrester, diskmedel, skarpa böjar, sidodragningar, fel dimension på rör eller dålig avluftning. Åtgärd: Högtrycksspolning

Vi använder en metod som tillåter högre tryck vid spolningen än normalt. Trycket är mellan 50 och 450 bar beroende på stammarnas kondition och beläggningsgrad. Vid stamspolning använder vi alltid hetvatten.

Filma avlopp Stockholm

Att filma avlopp är ett mycket effektivt sätt att diagnostisera eventuella problem som kan drabba rören. Det ger experten en uppfattning om skick, material som används och exakta placeringen av komplexa rörledningar. Denna typ av visuell inspektion hjälper till att fånga upp mindre rostskador eller kalkbeläggningar, samt lokalisera eventuella läckage som ofta är omöjliga att identifiera med andra undersökningsmetoder. Förutom detta kan titta igenom rören också hjälpa till att identifiera varför vattenflöden är försvinnande eller hur blockeringar bildas i systemet. Med en noggrann filma avlopp undersökning kan du minska risken för ytterligare skador och få installationen att fungera bättre i framtiden.

Tips & tricks för att undvika stopp i avloppet:

Undvik att spola ner fett

Detta är en av de allra vanligaste anledningarna till att rören i köket kloggar igen. När vi lagar mat använder vi oss av olja, margarin, smör och andra typer av fett. Många av oss har för vana att skölja av tallrikar och stekpannor i vasken efter måltiden, vilket gör att allt fett åker rakt ned i avloppet. En enda tallrik gör inte särskilt stor skillnad men om du räknar ihop hur många måltider du och din familj äter på en dag, en vecka, en månad och ett år samlar de där avsköljningarna snart ihop sig till en större mängd fett. Detta är dock enkelt att åtgärda, skrapa av din tallrik i soporna istället. Behöver du ändå spola ned lite fett, gör det alltid med varmt vatten istället för kallt. När fett stelnar i rören kan det bli väldigt hårt och sitta fast på insidan av rören i många år, vilket gör att andra partiklar kan fastna lättare.

Undvik att spola ned matrester

Denna punkt har samma orsak som föregående. När du spolar ned matrester i vasken riskerar de att fastna på insidan av rören, vilket gör att tillströmningen för vattnet blir trängre och stopp kan bildas. I vardagens stress kan det vara frestande att trycka ned de där små lökbitarna i mynningen i diskhon, i tron att man därmed är av med problemet. I själva verket kan man ha gjort saken svårare för sig själv, även om man inte ser det med blotta ögat. Även här är åtgärden enkel, ta istället din vaskrensare i plast och håva upp de små matresterna, för att sedan slänga dem i komposten eller sopen. Investera i en praktisk rensare om du inte redan äger en, eller ta en bit hushållspapper så länge. Många kräsna undviker att ta i matrester men tyvärr riskerar problemet bara att växa om du skyfflar det under mattan, eller ned i avrinningshålet.

Rensa vattenlåset

Verkar det ändå som att du har fått stopp i avloppet i köket och vet du inte hur du kan åtgärda det? Om du öppnar luckorna under diskhon och tittar på rören ser du ett vattenlås. Det kan du själv avlägsna med hjälp av vanliga verktyg som skruvmejsel och en skiftnyckel. Skruva försiktigt bort vattenlåset och rensa bort den oönskade smutsen som befinner sig där. Tänk på att inte spola ned smutsen i rören igen, släng den istället i soporna. När du väl har rensat vattenlåset kan det vara bra att skölja den ordentligt med något diskmedel som är fettlösande, så att du verkligen får bort alla fettpartiklar. Var försiktig även när du skruvar tillbaka vattenlåset och se till att tätningsringen sluter tätt. Testa vattenflödet försiktigt i början, så att du inte får en vattenläcka. Om ditt vattenlås var relativt rent när du såg insidan kan du nog tyvärr konstatera att problemet ligger längre ned i rören.

Ta hjälp av en vaskrensare

Verkar ditt problem sitta längre ned i rören? Ta hjälp av en vaskrensare för att nå lite längre. En vaskrensare kallas även för avloppsrensare och består av en sugkopp av gummi som är fastsatt på ett skaft av trä eller metall. När du trycker ned sugkoppen mot avrinningshålet bildas ett vakkum som med hjälp av det påföljande undertrycket kan göra så att smutspartiklar och avfall lossnar. Denna metod kan fungera om det förmodade stoppet ligger nära avrinningshålet och vattenlåset, men det har ingen verkan om stoppet är längre ned i rören. En vaskrensare kan behöva lite hjälp på traven, därför kan du skölja igenom rören med hett vatten och några droppar fettlösande medel innan du använder vaskrensaren.

Ta hjälp av en professionell

Har du försökt med allt utan att lyckas få bort stoppet i ditt avlopp i köket? Ibland hinner problemen växa sig för stora för att man själv ska kunna ta hand om dem, då är det bra att ta hjälp av kunniga inom området. Vi på Spoltjänst kan hjälpa dig med rörinspektion, slamsugning och spolning om ditt problem har växt.

Följ oss gärna på sociala medier eller kontakta oss här!