Avloppsspolning Solna

Avloppsspolning Solna. Har ni problem med era rör? Luktar det illa när ni spolar i rören eller är det så att avloppsvattnet inte rinner ner så är det dags för en effektiv avloppsspolning. I Solna finns Spoltjänst till er tjänst när ni behöver en avloppsspolning som effektivt rensar rören. Det följer lätt med fett, skräp, hårrester och annat som gör att avloppsrör täpps igen. Om man inte åtgärdar avloppsrör som inte fungerar som de ska, så kan de täppas igen på så sätt att rören skadas. En riktigt bra avloppsspolning som vi utför i Stockholm rengör dem. Spoltjänst erbjuder effektiv avloppsspolning av era rör vilket gör underverk med dem.

Som ny kund erbjuder vi just nu 10% rabatt

Få effektiv Avloppsspolning i Solna

Om ni kontaktar oss kommer vi ut och gör en effektiv avloppsspolning av era rör. Avloppsspolning är mest effektiva att göra när rören har täppts igen. Så utför vi avloppsspolning Solna:

  • Vi kommer ut med hett vatten i våra fordon.
  • Ni behöver inte göra något alls, utan vi drar rör med hett vatten ner i era avloppsrör.
  • Hett vatten som förs sedan ner i avloppsrör en som gör att rören rensas från allt sediment, hårrester och eventuellt skräp som har följt med i rören.

 

Avloppsspolning är ett mycket enkelt ingrepp som gör att ni inte behöver någon annan åtgärd. Att hålla rören fria från skräp är väldigt viktigt. Stopp i avlopp som sker ofta, tär till sist på rören. Om det följer med hårrester, sediment eller annat skräp så bildas det kluster av skräp som stoppar avrinningen i rören. Om ni istället utför en avloppsspolning regelbundet så håller rören i 20-30 år innan ni behöver göra ett stambyte. Och ett stambyte är ett väldigt kostnadskrävande arbete. Det innebär att ni behöver riva ut allt som är i badrum, kök och toaletter. Vid ett stambyte, tar man ut alla rör som har drabbats av stopp i avlopp. Vi river ut inredning, väggar och golv, sedan vi byter ut rören. Oftast passar man oftast på att byta inredning, kaklar om och lägger på nytt klinker och ny badrums- och köksinredning. Det är kostsamt för den som ska få det utfört. Därför är en avloppsspolning som vi utför i Solna med omnejd ett mycket kostnadseffektivt sätt att behålla rör i flera år.

Avloppsspolning Solna

Avloppspolning för bostadsrättsförening

Om ni sitter med i en styrelse för en bostadsrättsförening i Stockholm är en regelbunden avloppsspolning det allra bästa sättet att underhålla alla era rör i fastigheterna. Oftast är alla rör är sammanbundna till ett enda avlopp i ett trapphus, exempelvis, vilket innebär att avlopp i flera bostäder snabbt blir väldigt utsatta för fett, hårrester, smuts och skräp. En avloppsspolning förebygger alla möjliga problem som kan drabba rör. När vi kommer ut och utför en avloppsspolning i Stockholm så ser vi till så att era rör behåller sin funktion och är bland det bästa sättet att underhålla dem. Anlitar du oss så kommer vi ut och kontrollerar att era rör fungerar precis som de ska!

Ingen vill få översvämningar hemma

Att få totalt stopp i sina avlopp innebär översvämningar i värsta fall. Det kan skada hela bostaden och närliggande bostäder för er som bor i ett flerfamiljshus. Vatten som svämmar över bildar fukt, och består fukten, bildas mögelskador på alla material som drabbas. Att få material i en bostad att torka ut tar flera veckor. Och efter det måste man lägga på nytt golv, golvlister med mera. Att med jämna mellanrum utföra avloppsspolning är ett billigt sätt att behålla rören intakta. En avloppsspolning av era rör är ett enkelt sätt att se till så att ni inte drabbas av översvämning med skador på bostaden som följd. Kontakta oss så snart som ni behöver en avloppsspolning i Stockholm!

Så underhållsspolar vi ditt avlopp

Vi spolar ditt avlopp i olika etapper, kanske har du stopp i golvbrunnen. Först Högtrycksspolas stammarna från källare upp till avluftningen varpå man går in i samtliga badrum/wc och kök m.m. därefter avslutar vi med bottenledningen för att förhindra stopp efter våra spolningar. Nyckelhantering och avisering sköter vi på Spoltjänst om så önskas. Efter att vi har utfört underhållsspolning av en fastighet redovisar vi vad vi gjort och var vi varit samt vilka eventuella problem som uppstått. Vi är snabbt på plats i hela Solna Kommun

Följ oss gärna på sociala medier eller kontakta oss här!