Avloppsspolning jour

Avloppsspolning jour är en process som används för att hålla avloppen rena och fria från skräp. Det handlar om att använda högtrycksvattenstrålar för att spola ut smuts, skräp och andra material som med tiden har byggts upp i avloppssystemet. Spolning av avlopp hjälper till att förhindra proppar och blockeringar i systemet och håller rören fria att flöda. Dessutom hjälper det till att avlägsna bakterier och andra föroreningar från rören som kan leda till hälsorisker. Processen bidrar också till att syrehalten återgår till det normala, vilket förbättrar vattenkvaliteten. Dessutom kan regelbunden avloppsspolning bidra till att minska illaluktande lukter som uppstår på grund av uppbyggt avfallsmaterial i systemet. Avloppsspolning är en viktig del av att upprätthålla ett hälsosamt avloppssystem för bostäder, kommersiella och industriella institutioner.

Vi erbjuder avloppspolningstjänster som hjälper dig att upprätthålla ett friskt rörsystem. Vi använder modern teknik för att säkert och effektivt rensa stopp i ditt avlopp. Att hålla avloppet rent och fungerande är viktigt för att undvika problem med lukt och andra hygienrelaterade frågor. Vi kan utföra professionell avloppspolning för att se till att alla delar har en regelbunden rengöring som håller systemet funktionellt. Kontakta oss idag om du behöver hjälp med avloppspolning!

Letar du efter ett företag som kan erbjuda lösningar på akuta problem? Vi är ett företag som specialiserat sig på jourservice av hög kvalitet. Vårt team av tekniker har stor erfarenhet inom avloppsspolning.

 Spoltjänst erbjuder effektiv avloppsspolning av era rör vilket gör underverk med dem. Följ oss gärna på sociala medier eller kontakta oss här!

Som ny kund erbjuder vi just nu 10% rabatt

Boka effektiv avloppsspolning Jour

Om ni kontaktar oss kommer vi ut och gör en effektiv avloppsspolning av era rör. Avloppsspolning är mest effektiva att göra när rören har täppts igen. Så utför vi avloppsspolning i Stockholm:

  • Vi kommer ut med hett vatten i våra fordon.
  • Ni behöver inte göra något alls, utan vi drar rör med hett vatten ner i era avloppsrör.
  • Hett vatten som förs sedan ner i avloppsrör en som gör att rören rensas från allt sediment, hårrester och eventuellt skräp som har följt med i rören.

 

 

Avloppsspolning Jour

Spolning av avlopp är ett viktigt och kostnadseffektivt underhållsarbete för att hålla rören fria från skräp. Hår, sediment eller andra blockeringar kan lätt bilda kluster och orsaka betydande störningar i vattenflödet. Om avloppen inte spolas regelbundet kan det leda till dyra utbytesförfaranden. Detta innebär att man måste riva ut alla drabbade rör i badrum, kök och toaletter samt byta ut befintlig inredning som väggar och golv. Nya kakelplattor och nya badrums- och köksarmaturer kan också installeras under utbytesprocessen. På så sätt kan avloppsspolning i Stockholm bidra till att dina rör förblir funktionella i upp till 20-30 år innan de behöver bytas ut. Genom att göra detta kan du potentiellt spara tusentals kronor på lång sikt genom att undvika kostsamma byten på grund av blockeringar från sediment- eller håransamlingar.

Avloppspolning för bostadsrättsförening

Om ni sitter med i en styrelse för en bostadsrättsförening i Stockholm är en regelbunden avloppsspolning det allra bästa sättet att underhålla alla era rör i fastigheterna. Oftast är alla rör är sammanbundna till ett enda avlopp i ett trapphus, exempelvis, vilket innebär att avlopp i flera bostäder snabbt blir väldigt utsatta för fett, hårrester, smuts och skräp. En avloppsspolning förebygger alla möjliga problem som kan drabba rör. När vi kommer ut och utför en avloppsspolning i Stockholm så ser vi till så att era rör behåller sin funktion och är bland det bästa sättet att underhålla dem. Anlitar du oss så kommer vi ut och kontrollerar att era rör fungerar precis som de ska!

Ingen vill få översvämningar hemma

Att få totalt stopp i sina avlopp innebär översvämningar i värsta fall. Det kan skada hela bostaden och närliggande bostäder för er som bor i ett flerfamiljshus. Vatten som svämmar över bildar fukt, och består fukten, bildas mögelskador på alla material som drabbas. Att få material i en bostad att torka ut tar flera veckor. Och efter det måste man lägga på nytt golv, golvlister med mera. Att med jämna mellanrum utföra avloppsspolning är ett billigt sätt att behålla rören intakta. En avloppsspolning av era rör är ett enkelt sätt att se till så att ni inte drabbas av översvämning med skador på bostaden som följd. Kontakta oss så snart som ni behöver en avloppsspolning i Stockholm!

Så underhållsspolar vi ditt avlopp

Vi spolar ditt avlopp i olika etapper, kanske har du stopp i golvbrunnen. Först Högtrycksspolas stammarna från källare upp till avluftningen varpå man går in i samtliga badrum/wc och kök m.m. därefter avslutar vi med bottenledningen för att förhindra stopp efter våra spolningar. Nyckelhantering och avisering sköter vi på Spoltjänst om så önskas. Efter att vi har utfört underhållsspolning av en fastighet redovisar vi vad vi gjort och var vi varit samt vilka eventuella problem som uppstått.