Avloppsrensning jour

Har ni stopp i avlopp eller väldigt trögt avrinning? Letar du efter en pålitlig och effektiv avloppsreningstjänst? Vårt expertteam har specialiserat sig på avloppsrening på jourtid och erbjuder snabba och effektiva lösningar på alla dina behov av avloppsrening. Våra tjänster är tillgängliga dygnet runt, så även om du har ett brådskande avloppsvattenproblem kan vi hjälpa dig! Vi är stolta över vår förstklassiga kundservice och strävar efter att tillhandahålla de mest kostnadseffektiva och problemfria lösningarna som finns. Låt Svensk Spoltjänst AB ta hand om dina avloppsvattenproblem med vår praktiska jourtjänst. Kontakta oss för en effektiv avloppsrensning jour i Stockholm! Följ oss gärna på sociala medier eller kontakta oss här!

Avloppsrensning 24/7 - 365 dagar om året

När ni tar kontakt med oss så kommer vi ut och utför en avloppsrensning av era rör. Det sätt som är mest effektiva sättet att rensa rören är att spola dem med hett vatten. Det innebär att vi kommer ut med våra fordon, och lägger ner rör i avloppsrören och spolar med hett vatten. Det heta vattnet som förs ner i avloppsrör gör att rören rensas från allt sediment, hårrester och eventuellt skräp som har följt med i rören. Det är ett mycket enkelt ingrepp och gör att ni inte behöver någon annan åtgärd för att slippa stoppet i era avlopp.

Varför ska man utföra en avloppsrensning?

Att hålla rören fria från skräp är väldigt viktigt. Av den anledningen att regelbundna stopp i avlopp tär på era rör. Om det följer med hårrester, sediment eller annat skräp så bildas det kluster av skräp som stoppar upp avrinningen i rören. Om ni istället utför en avloppsrensning regelbundet så håller era rör i minst 20-30 år innan ni behöver göra ett stambyte. Och ett stambyte är ett väldigt kostnadskrävande arbete. Det innebär att ni behöver riva ut allt som är i badrum, kök och toaletter. Vid ett stambyte, tar man ut alla rör som har drabbats av stopp i avlopp. Vi river ut inredning, väggar och golv. Sedan byter vi rören, och sedan passar man oftast på att byta inredning, kaklar om och lägger på nytt klinker och ny badrums- och köksinredning. Det är kostsamt för den som ska få det utfört. Därför är en avloppsrensning som vi utför i Stockholm ett mycket kostnadseffektivt sätt att behålla rör i flera år.

Avloppsrensning jour

Avloppsrensning för bostadsrättsförening

Om ni sitter med i en styrelse för en bostadsrättsförening i Stockholm är en regelbunden avloppsrensning det allra bästa sättet att underhålla era rör. Eftersom alla rör till exempel, i en trappuppgång är sammanbundna till ett och samma avlopp i en fastighet så innebär det att avlopp i bostäderna som har gemensamt avlopp, blir snabbt väldigt utsatta. En avloppsrensning förebygger kommande problem med rören. Så att när vi kommer ut och utför en avloppsrensning av era rör så ser vi till så att era rör behåller sin funktion. Detta är bland det bästa sättet att underhålla dem. Anlitar du oss så kommer vi ut och kontrollerar så att era rör fungerar precis som de ska.

Ingen vill få översvämningar hemma

Är du i behov av kvalificerade och professionella rörmokare för avloppsrening på jourtid? Sök inte längre! Med många års erfarenhet och expertis på området har våra rörmokare den kompetens som krävs för att säkerställa att avloppsreningsprocessen sker snabbt, effektivt och korrekt. Vi garanterar en pålitlig tjänst som följer stränga säkerhetsnormer. Våra rörmokare är väl förtrogna med alla aspekter av avloppsvattenhantering, från bedömning till installation, underhåll och reparation. Vi är stolta över att tillhandahålla högkvalitativ kundservice samtidigt som vi ser till att du är nöjd med vårt arbete. Lita på att vi får jobbet gjort på rätt sätt – kontakta oss idag!

Så underhållsspolar vi ditt avlopp

Vi spolar ditt avlopp i olika etapper, kanske har du stopp i golvbrunnen. Först Högtrycksspolas stammarna från källare upp till avluftningen varpå man går in i samtliga badrum/wc och kök m.m. därefter avslutar vi med bottenledningen för att förhindra stopp efter våra spolningar. Nyckelhantering och avisering sköter vi på Spoltjänst om så önskas. Efter att vi har utfört underhållsspolning av en fastighet redovisar vi vad vi gjort och var vi varit samt vilka eventuella problem som uppstått.