HÖGTRYCKSSPOLNING

Högtrycksspolning av avlopp är en metod ger ett mycket bra resultat. När röret rengörs från sediment, skräp och annat som kan täppa till röret så minskar risken för framtida avsloppsstopp. Rörspolning genomför av både små och stora rör, vi har bra urval av munstycken och annan utrustning för att för att rengöra och öppna stopp i rör och ledningar. Vi går ibland in via golvbrunnen för att komma åt ordentligt.

HÖGTRYCKSSPOLNING & AVLOPPSSPOLNING

Under  åren har vi löst 99% av alla tänkbara avloppsproblem, vi har nära samarbeten med företag som hjälper till med relining och slamsugning m.m

Planerad rörspolning & underhållsspolning är ekonoimiskt

Planerad underhållsspolning innebär att rörspolning sker kontinuerligt enligt planerade intervaller.
Vi rekommenderar underhållsspolning med 3-5 års intervaller för att undvika att rören täpps igen av rost, smuts och beläggningar.

Genom planerat underhåll av avloppssystemen undviker Du akuta stopp med översvämning som följd. Du kommer i god tid upptäcka och åtgärda eventuella brister, kontinuerligt underhåll och rörspolning är en bra investering. Akuta stopp i avloppssystemet beror oftast på bristande underhåll, främmande föremål i röret eller utslitna stammar.
Ett begynnande stopp i avloppet kan upptäckas i tid genom att det börjar klucka och bubbla eller har dålig avrinning. Då är det hög tid att sätta in förebyggande åtgärder som högtrycksspolning och spolning av rören eller byta golvbrunn.
Spoltjänst underhållsspolar till fasta priser.
24 timmars jour för akuta utryckningar och garanti på alla våra utförda arbetet

Vi spolar avlopp och servar med rörspolning och rensning av golvbrunnen i hela Stockholm:  vasastan, norrmalm, östermalm, söder, nacka, huddinge, solna, sundbyberg

Vi rengör fastighetens servis med + 80° hetvatten utan kemikalier

Ett specialmunstycke förs ner i systemet och spolar bort avlagringar och föremål i ledningen med hjälp av ett högt hetvattenflöde.
Vi använder ett lågt tryck för att minimera risken att skada avloppsrören, ett högt tryck skulle slita på rörets innervägg vilket snabbar på korrosionscykeln med sprickor eller rostskador som följd.
Vår metod är välbeprövad och är den senaste i branschen och förlänger livslängden på avloppsrören. Privatpersoner kan utnyttja ROT-avdraget för spolning av avlopp, gäller er som bor i villa, bostadsrätt eller har fritidshus.

Hetvattenspolning

Alla rör täpps för eller senare igen. Vi rengör avlopp genom Högtrycksspolning med vanligt (het)vatten som håller en temperatur på 80 grader celcius. En slang med ett spolmunstycke förs ner i röret och spolar bort avlagringar och föremål i ledningen med hjälp högtrycksatt vatten.

Behöver du hjälp?

Ange bara ditt telefonnummer så ringer vi dig så fort vi kan!